I den forrige artikel om O. W. Bunker viste vi, hvordan den karantæneperiode på 1 år, der er indbygget i vores momentumberegninger i forhold til børsintroduktioner, afværgede det, som skulle vise sig at være en meget uheldig investering for mange andre.

I denne artikel ser vi på et andet og mindst lige så interessant eksempel: Børsintroduktionen af smykkeproducenten Pandora A/S.

Efter Pandora blev børsnoteret i 2010, steg aktien flot med over 60% på 4 måneder, og forventningerne til selskabets væksteventyr var massive. I løbet af januar 2011 begyndte kursstigningen at aftage, mens negative spekulationer omkring selskabets lønsomhed og vækst tiltog. Resultatet blev, at aktien begyndte sit lange fald mod bunden og med en markant nedjustering i august 2011 (efter en opjustering blot 3 måneder tidligere), nåede aktien at falde med 90% fra top til bund.

Bunden i Pandora faldt ganske tilfældigt sammen med karantæneperiodens udløb 1 år senere, men ikke desto mindre sikrede betingelsen, at vi ikke kunne blive fanget i denne først stigende og siden meget faldende aktie.

KLAR SEJR TIL DEN SYSTEMATISKE INVESTERINGSPROCES

Da Pandora blev udvalgt til at indgå i vores portefølje i februar 2013, var vores personlige forventninger til potentiel kursmæssig upside ikke store.

Akademiske studier har gentagne gange påvist, at vi som individer har tendens til at overestimere vores evner, vores unikhed og vores opfattelse af objektivitet. Vi overvurderer systematisk tilfældige begivenheder og søger i stedet orden i kaos, hvor der ikke nødvendigvis er nogen orden.

De mange skuffelser fra Pandora stod for os i 2012 i klar erindring, men som det ses af ovenstående graf, blev det til en klar sejr til den systematiske investeringsproces over vores menneskelige bedømmelsesevner og fornemmelser for uvejr.

Pandora har uafbrudt siden februar 2013 til dato indgået i porteføjlen, der har været investeret i danske aktier. Dette forhold belyser et andet aspekt omkring investering, vi som private investorer sjældent har en plan eller god fornemmelse for: Hvornår skal vi sælge?

Mens vi har ejet Pandora-aktien, har der været flere store tilbagefald i kursværdien, hvor man kunne blive fristet til at tage profit. Senest ved det store fald fra november 2014 og frem til årsregnskabet i februar 2015, hvor aktien faldt i et ellers meget stigende marked.

AT KØBE PÅ BUNDEN ER HVERKEN MULIGT ELLER NØDVENDIGT

Hos Falcon Invest har vi ikke nogen forventning om at købe på bunden og sælge på toppen. Det er der ikke nogen, der kontinuerligt formår, men det behøver man heller ikke for at skabe et godt langsigtet afkast. Det vigtigste for os er, at vi anvender de samme kriterier ved alle investeringer og at porteføljen er godt diversificeret.

En systematisk implementeret investeringsstrategi som vores momentumstrategier tager aldrig noget personligt. Den har ikke noget ego, ingen frygt og heller ikke ude på hverken at opnå anerkendelse eller vise, at den fik ret. Derfor behøver man ved anvendelsen af strategier som vores aldrig spekulere på, hvad man gik glip af i afkast, hvis man havde købt på det ene tidspunkt og solgt på det andet.

At investeringsprocessen er fastlagt, og at strategien eksekveres konsistent over tid, tror vi er essentielt for de langsigtede afkast, vi kan levere til os selv og vores medinvestor i Falcon Invest.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.