Navitas Aarhus

Ophavsret, disclaimer og cookiepolitik

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til nedenstående er meget velkomne og kan rettes til [email protected].

GENERELLE FORHOLD

Denne hjemmeside indeholder oplysninger om Kapitalforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S (herefter “Selskaberne”). Selskaberne er underlagt dansk ret og har Finanstilsynet som tilsynsmyndighed.

Før Kapitalforeningen Falcon Invest blev stiftet i 2017, eksisterede 3 investeringsaktieselskaber hvori strategierne der bruges i dag blev brugt. Nogle af de viste afkast, sider, indlæg, artikler og informationer på denne hjemmeside er fra før Kapitalforeningen Falcon Invest blev stiftet.

Hjemmesiden er alene udarbejdet som en generel informationsservice og til orienteringsmæssige formål for Selskabernes kunder samt offentligheden (Besøgende). Besøgende kan her finde information om blandt andet Selskabernes produkter, investeringsresultater, nyheder og artikler.

Kapitalforeningen Falcon Invest blev stiftet i 2017. Vi gør opmærksom på, at nogle af de på hjemmesiden viste afkast- og nøgletal er fra før stiftelsen og derfor ikke fra afdelingerne i kapitalforeningen, men fra forudgående afkast med investeringsstrategierne.

Indholdet på hjemmesiden er udarbejdet til brug for orientering, kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan ikke betragtes som et tilbud til, eller en opfordring om, at købe, beholde eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser i Selskaberne.

Selskaberne kan ikke holdes ansvarlige for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne på denne hjemmeside. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Indholdet på hjemmesiden erstatter ikke en juridisk, regnskabsmæssig eller anden professionel rådgivning samt due diligence proces. Man bør altid at søge konkret rådgivning hos tredjemand om egne finansielle forhold, herunder skatteforhold med videre før køb eller salg af investeringsbeviser, aktier og andre investeringsprodukter.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Før investering bør dokumenter med central investorinformation, væsentlig investorinformation, prospekt, investoroplysninger og vedtægter for den relevante investeringsafdeling grundigt gennemlæses. Dokumenterne samt øvrig information om de enkelte afdelinger, herunder risici, er tilgængelige her på hjemmesiden.

Hjemmesidens information, afkast og beregninger er udarbejdet med henblik på at være så korrekte og retvisende som overhovedet muligt, ligesom det bestræbes altid at anvende så troværdige kilder som muligt. Dette kan dog ikke erstatte den Besøgendes eget skøn og vurdering af materialet, ligesom Selskaberne ikke kan gøres ansvarlige for fejl og mangler samt informationers og beregningers nøjagtighed.

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret. Hele eller dele af hjemmesiden må ikke gengives uden Selskabernes skriftlige tilladelse.

Alle informationer som fremgår af hjemmesiden kan til enhver tid ændres uden varsel.

PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK

Selskaberne modtager oplysninger og besøgsstatistik via Google Analytics, HubSpot og andre tjenester. Data og oplysninger bruges blandt andet til at gøre hjemmesiden bedre og mere relevant for de besøgende samt at målrette den til den enkelte bruger.

Der bruges såkaldte cookies til at gemme besøgsinformation, individuelle brugerpræferencer og andet i forbindelse med visning og målretning af hjemmesiden til Besøgende, ligesom eksterne samarbejdspartnersystemer der bruges på hjemmesiden, f.eks. Google Analytics og HubSpot, bruger såkaldte 3. parts cookies.

Selskaberne anvender eksterne samarbejdspartnere til at udsende e-mail nyhedsbreve, der dels kan være af informerende karakter og dels adviseringer om for eksempel artikler og månedsrapporter. Ved hver e-mail udsendt via samarbejdspartnere indsamles af disse en række informationer som Selskaberne anvender til at gøre nyhedsbrevet bedre og mere relevant. Det er for eksempel oplysninger om åbningsrater, klikrater og mails, der ikke kan leveres.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken