Når handlen suspenderes
DA | EN

Når handlen suspenderes

Helt usædvanlige markedsforhold, for eksempel som vi ser det i 2020 med sundhedskrisen, betyder at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at suspendere handlen med investeringsbeviser.

Når man køber eller sælger investeringsbeviser, er man i sagens natur interesseret i, at det sker til de bedst mulige priser. Det er derfor vigtigt, at priserne på de værdipapirer, som investeringsforeningen investerer i, er aktuelle og retvisende.

Det er på baggrund af disse priser, at foreningens såkaldte indre værdi beregnes, og der stilles kurser.

Hvorfor suspenderes handlen?

I perioder med usædvanlige markedsforhold, som for eksempel i forbindelse med den nuværende pandemi, kan det være vanskeligt at finde retvisende priser på investeringsforeningens værdipapirer i markedet.

Det gør det umuligt at beregne en indre værdi for foreningen, og i den situation kan foreningen være nødt til at suspendere handelen med beviser.

Ved at suspendere, sikres der ligestilling mellem sælgere og købere af foreningens beviser. Det er altså hensynet til investorerne, der ligger bag beslutningen om at suspendere handlen med en forenings beviser.

Hvad betyder en suspension for dig?

For investorer i børsnoterede beviser betyder en suspension, at beviser i en periode ikke kan handles på børsen. Det betyder også, at der ikke kan komme nye investorer ind i investeringsforeningen (ingen emissioner), og at eksisterende investorer ikke kan sælge (ingen indløsninger).

Du kan holde øje med Nasdaqs eller foreningens hjemmeside for at finde ud af, hvornår suspensionen bliver ophævet, og handlen med beviserne kan genoptages til kendte kurser.

En suspension er normalt et kortvarigt tiltag, og foreningen vil naturligvis kun være interesseret i at få ophævet en suspension så hurtigt, som markedsforholdene tillader det.

Brancheorganisationen, Finans Danmarks, har også udgivet en artikel om emnet: “Hvad betyder det, når handlen med investeringsfonde suspenderes?”

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Jefferies Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken