MiFID 2

MiFID 2

MiFID II er en forkortelse for ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet dækker over en lang række nye regler på investeringsområdet, der gælder i hele EU.

Formålet er at give en bedre beskyttelse af investorer og samtidig sikre et stabilt indre marked for investeringer og styrke gennemsigtigheden for alle investorer. Læs mere om MiFID II nedenfor.

 

MiFID II

MiFID II indebærer en lang række vidtgående nye krav til handlen med finansielle instrumenter i EU. Der er tale om en betydelig udvidelse af regelsættet i forhold til MiFID I, og formålet er at øge de finansielle markeders sikkerhed og effektivitet ved blandt andet at øge handelsgennemsigtigheden, øge investorbeskyttelsen og udbedre de mangler, som MiFID I anses for at have.

Mange af de nye bestemmelser skal også ses i lyset af begivenhederne under Finanskrisen, der blev indledt med Lehman Brothers’ konkurs i 2008. De skal også ses i lyset af den seneste teknologiske udvikling med blandt andet lynhurtige handler foretaget af computere, der kan give anledning til voldsomme og hurtige prisudsving, som f.eks. under flash crashet på det amerikanske aktiemarked i 2010.

Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) blev vedtaget den 15. maj 2014. Reglerne i direktivet er implementeret i dansk og finder fra den 3. januar 2018. Det førhen gældende direktiv om markeder for finansielle instrumenter, direktiv 2004/39/EF (MiFID I), er derfor også ophævet per den 3. januar 2018.

MiFID II er den mest omfattende EU-lovgivning for den finansielle sektor nogensinde. Den medfører en række ændringer for dig som investor. Investerer man via en virksomhed, forening eller fond, er det et nyt EU-krav, at man skal have en LEI-kode (Legal Entity Identifier), når man handler med værdipapirer, der kan handles på børser eller andre finansielle handelssteder i Europa, f.eks. fondsbørsen i København (Nasdaq OMX Copenhagen), inkl. First North.

Yderligere læsning

Læs mere om MiFID 2 på EUs hjemmeside her.

Rasmus Sommerskov, Kommunikationsdirektør & Partner - Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Spørgsmål?

Rasmus Sommerskov, Kommunikationsdirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Rasmus startede sin karriere i IT- og rekrutteringsbranchen og stiftede i år 2000 jobportalen IT-Jobbank, der i løbet af få år blev suveræn markedsleder i Danmark. I 2006 solgte han den til børsnoterede StepStone for et tocifret millionbeløb og har siden da været business angel samt arbejdet med investering i børsnoterede værdipapirer.

Se video hvor Rasmus fortæller, hvorfor han har været med til at starte Falcon Invest.

Rasmus kan kontaktes på 71 99 28 88 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken