Midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag
DA | EN

Midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag

Grundet de store udsving på finansmarkederne har Investeringsforeningen Falcon Invest, på linje med mange andre danske investeringsforeninger, været nødsaget til at lave en midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag jf. skema nedenfor. Ændringen vil være gældende, indtil uroen på de finansielle markeder har lagt sig. Pr. 2. april 2020 er forhøjelsen blev delvist reduceret. Pr. 21. april 2020 er forhøjelsen ikke længere gældende.

oversigt OVER MIDLERTIDIGE SATSER:

AfdelingEmissionstillæg førEmissionstillæg efterIndløsningsfradrag førIndløsningsfradrag efter
Falcon Flex Momentum0,250,500,250,50
Falcon Europe Momentum0,250,500,250,50
Falcon Global Momentum0,250,500,250,50
Falcon Brighter Future0,250,500,250,50
Falcon Danske Aktier Momentum0,200,400,200,40

 

Dette skyldes, at forskellen (spændet/spread) mellem køb- og salgskurser på de underliggende værdipapirer er blevet større end under normale markedsforhold. Det giver øgede omkostninger for de enkelte afdelinger i forbindelse med handel.

Ændringen påvirker alene investorer, som enten ønsker at købe eller sælge investeringsbeviser i afdelingerne.

Der har også være perioder, hvor handlen har været suspenderet grundet usikkerhed omkring afdelingernes indre værdi. Læs mere om dette her eller på Finans Danmarks hjemmeside: “Hvad betyder det, når handlen med investeringsfonde suspenderes?”

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken