Markedstiming - hvad er det og kan det betale sig?
DA | EN
Markedstiming - Kan investorer forudsige hvornår top og bund er opnået?

Markedstiming: Hvad er det? Kan det betale sig?

Markedstiming opfattes oftest som forsøget på at forudsige, hvorvidt en top eller bund i aktiemarkedet er nået. Med andre ord; at man kan nå at sælge ud eller købe op på noget nær det mest attraktive tidspunkt.

Det lyder naturligvis besnærende, men for langt de fleste investorer lykkes det ikke at “time” markedet kontinuerligt over tid.

For størstedelen kan det derfor grundlæggende bedre betale sig at forblive investeret trods markedsuro. Ellers løber man risikoen for at stå på sidelinjen, når markedet stiger.

markedstiming

Et alternativ til markedstiming

Et alternativ til selv at forsøge markedstiming er at investere i en investeringsfond, hvor en professionel forvalter laver markedstimingen.

Et eksempel på en sådan fond er vores egen Falcon Flex Momentum, hvor vi kan have op til halvdelen af porteføljemidlerne stående “kontant” baseret på aktuelt momentum i de finansielle markeder.

Vores tilgang til markedstiming er, at vi ikke forsøger at forudsige markedsretningen. Derfor kommer vi aldrig ud af markedet på en top eller ind lige på bunden. I stedet bruger vi markedstiming som en risikoregulator: Hvis markederne er faldende, øges kontantandelen i en forventning om yderligere kursfald. Det modsatte gælder når markederne stiger. Princippet bag dette kaldes også absolut momentum.

Ingen strategi er perfekt, for ingen kan forudsige fremtiden

I praksis kan momentum af og til hurtigt skifte. Derfor oplever vi i Falcon Flex af og til fejlsignaler, som på den korte bane kan gøre, at vi mister nogle mulige afkast.

Fejlsignalet sker, når vi øger kontantandelen i et faldende marked, hvorefter markedet vender hurtigt og stiger. I sådanne situationer går der lidt tid, inden momentum er stigende nok til, at vi sænker kontantandelen igen. Denne situation er illustreret nedenfor.

Figuren viser udviklingen i andelen af kontanter i Falcon Flex Momentum under markedsuroen primo og ultimo 2018. Som det ses af figuren, øges kontantandelen først markant efter markederne allerede er faldet – og reduceres først, når momentum igen er opadgående.

Kilde: Falcon Fondsmæglerselskab. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, og historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Der tages forbehold for fejl.

For markedstiming betales en forsikringspræmie

I stedet for at tænke på en mistet afkastmulighed som et fejlsignal, kan man se det mistede afkast som en forsikringspræmie. En forsikringspræmie der betales for at undgå meget store kursfald.

Når den næste længere krise på de finansielle markeder udspiller sig, kan vi nemlig “profitere” af kontantandelen, da vi for kontantandelens vedkommende i Falcon Flex Momentum undgår sådanne store kursfald.

markedskorrektion

TIDSHORISONTEN ER AFGØRENDE

Har man en meget lang tidshorisont på 15-20 år, og godt kan udholde store tilbagefald i porteføljeværdien, vil en sådan forsikringspræmie formentlig ikke kunne betale sig. I dette tilfælde vil en investeringsfond uden markedstiming være at foretrække. Det vil den, da man, selvom man under en krise på den korte bane taber mere, ofte vil kunne hente det igen og mere til i en mindre defensiv investeringsfond.

Har man svært ved at leve med store kursfald på den korte og til tider mellemlange bane, kan en investeringsfond som Falcon Flex være medvirkende til, at man holder fast i sin investering fremfor at sælge på et dårligt tidspunkt. Mange investorer sælger nemlig, når markederne er tæt på en bund og kommer aldrig med igen, fordi de ikke har en klar strategi for, hvornår de skal geninvestere igen.

Kombinér flere produkter

  • Falcon Flex er i historisk perspektiv faldet mindre end aktieindeksene, men det er ikke en garanti for, at den også vil gøre det i fremtiden. Dét er en af grundene til, at vi hos Falcon anbefaler, at man spreder sine investeringer og ikke lægger alle sine æg i én kurv.
  • Forskning underbygger første pointe, for her er det påvist, at det betaler sig at kombinere eksempelvis value- og momentumstrategier. Overvej derfor om du skal kombinere vores strategier med andres eller dine egne strategier. Eller indeksfonde. På den måde får du spredt både risiko og afkastmuligheder. Læs eksempelvis om at kombinere passiv med aktiv investering her.
  • Konklusion: Investér gerne i flere af vores fonde på én gang, og kombinér helst investeringerne heri med fonde fra andre udbydere, indeksfonde eller eventuel egen aktiestrategi.

Læs mere om Falcon Flex Momentum her og få uddybet strategien i vores strategibeskrivelse her.

Læs også om C25 indekset

Hvis du kom hertil fra Falcon Fondsmæglerselskab, så klik her for at komme tilbage igen.

Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i artiklen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne artikel. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 80 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken