DA | EN

Markant merafkast

I 2012 begyndte vi at investere i danske aktier. Frem til 2018 udvalgt i C20/C25 indeksene, siden da primært i C25, sekundært large/mid cap. Med “renters rente” har vores strategi slået indeksene med 106%-point, netto efter alle omkostninger.

Totalp.a.
Falcon Danske Aktier Momentum396,9%20,2%
Dansk eliteaktieindeks290,1%16,9%

Falcon Danske Aktier Momentum:
396,9% (20,2% p.a.)

Dansk eliteaktieindeks:
290,1% (16,9% p.a.)

Start: Februar 2012. Opdateret per børsluk 16. oktober 2020.

Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.

Hvordan vi er anderledes

 

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken

Mød 2 medinvestorer

 

 

AKADEMISK ANERKENDT

Vi har opnået et markant bedre afkast i forhold til investering i alle aktierne i de danske eliteaktieindeks eller en indeks-ETF.
 
Merafkastet er opnået via en systematisk investeringsproces, der hviler på den akademisk anerkendte momentumstrategi, uden brug af gearing eller anden unødig risiko.
 
Standardafvigelsen – et risikonøgletal – er siden 2012 for Falcon Danske Aktier Momentum 16,5%, mens standardvigelsen for sammenligningsindeksene i samme periode er 15,3%.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken