DA | EN

Markant merafkast

I 2012 begyndte vi at investere i danske aktier. Frem til 2018 udvalgt i C20/C25 indeksene, siden da primært i C25, sekundært large/mid cap. Med “renters rente” har vores strategi slået indeksene med 97%-point, netto efter alle omkostninger.

Totalp.a.
Falcon Danske Aktier Momentum355,2%19,6%
Dansk eliteaktieindeks258,0%16,3%

Falcon Danske Aktier Momentum:
355,2% (19,6% p.a.)

Dansk eliteaktieindeks:
258,0% (16,3% p.a.)

Start: Februar 2012. Opdateret per børsluk 17. juli 2020.

Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.

Hvordan vi er anderledes

 

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken

Mød 2 medinvestorer

 

 

AKADEMISK ANERKENDT

Vi har opnået et markant bedre afkast i forhold til investering i alle aktierne i de danske eliteaktieindeks eller en indeks-ETF.
 
Merafkastet er opnået via en systematisk investeringsproces, der hviler på den akademisk anerkendte momentumstrategi, uden brug af gearing eller anden unødig risiko.
 
Standardafvigelsen – et risikonøgletal – er siden 2012 for Falcon Danske Aktier Momentum 16,6%, mens standardvigelsen for sammenligningsindeksene i samme periode er 15,5%.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken