Månedsrapport: Global, September 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Der var i september måned fortsat fokus på recessionsfrygt og yderligere rentestigninger. Det skabte store fald i visse sektorer. De hårdest ramte var teknologi (-10,3%), ejendomme (-9,8%), kommunikation (-9,4%) og forsyning (-9,1%). Sundhedssektoren (-1,4%) var den bedst performende, men afkastet var stadig med negativt fortegn.

Konglomeratet Swire Pacific Limited (+13,3%) var den mest stigende aktie for måneden. I løbet af september underskrev flyselskabet Cathay Pacific, som er ejet af Swire Group, en stor aftale om bæredygtigt flybrændstof. Den spanske bank CaixaBank SA (+10,2%) steg blandt andet på baggrund af gunstige forhold skabt af de stigende renter. Afslutningsvis steg medicinalvirksomheden Eli Lilly (+10,2%) også betydeligt efter ekstremt gode nyheder om deres alzheimersmiddel.

SalMar ASA (-48,0%) faldt kraftigt i september grundet et forslag fra den norske regering om beskatning af laks og ørred på 40%. Derudover faldt rederiet Nippon Yusen Kaisha (-23,4%) sammen andre rederier, hvilket primært skyldes et stort fald i containerfragtraterne.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -4,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -6,9%. Afkastet for 3. kvartal endte på henholdsvis 2,5% og 0,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio september blev aktier indenfor sundhed (+1,7%-point) og konsumentvarer (+1,5%-point) øget. Aktier indenfor energi (-1,0%-point), telekommunikation (-0,7%-point) og forbrugsgoder (-0,6%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo oktober 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed11,7%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning10,1%
Industri15,3%
Energi11,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Swire Pacific Limited0,1%13,3%
CaixaBank SA0,1%10,2%
Eli Lilly and Company1,3%10,2%
Bristol-Myers Squibb1,1%8,2%
Cheniere Energy, Inc.1,9%6,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
SalMar ASA0,1%-48,0%
Nippon Yusen Kaisha0,1%-23,4%
Mitsui O.S.K.Lines,Ltd.0,1%-22,4%
Telefonica Deutschland0,1%-19,8%
Telefonica SA0,2%-18,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,1%
Teknologi18,9%
Sundhed11,9%
Industri11,9%
Forbrugsgoder10,2%
Energi10,1%
Konsumentvarer6,3%
Øvrige6,5%

Landeallokering

LandVægt
USA71,5%
Canada5,0%
England3,1%
Japan2,6%
Australien2,0%
Singapore2,0%
Spanien1,9%
Øvrige11,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cheniere Energy, Inc.IndustriUSA1,9%
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA1,8%
CF Industries Holdings, Inc.MaterialerUSA1,7%
General Mills, Inc.KonsumentvarerUSA1,7%
McKesson CorporationIndustriUSA1,7%
Archer-Daniels-Midland CompanyMaterialerUSA1,6%
Hershey CompanyKonsumentvarerUSA1,6%
W. R. Berkley CorporationFinansUSA1,6%
Valero Energy CorporationEnergiUSA1,6%
Kellogg CompanyKonsumentvarerUSA1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.