Månedsrapport: Global, September 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Som følge af kraftigt stigende energipriser steg energiselskaber med 11% i en ellers negativ måned. I porteføljen var disse også blandt de mest stigende aktier med Devon Energy Corporation (+24,5%), Cheniere Energy, Inc. (+13,7%) og ONEOK, Inc. (+12,5%) som månedens højdespringere.

Den kinesiske glasproducent Xinyi Glass Holdings Limited (-27,5%) var porteføljens mest faldende aktie. Hang Sang Indekset for de 60 største aktier noteret i Hong Kong, som aktien for nyligt er blevet en del af, faldt i samme periode med over 5% som konsekvens af den finansielle uro. Fortescue Metals Group Ltd (-20,2%) og Bluescope Steel Limited (-16,6%) var de næstmest faldende aktier i september, som blandt andet skyldtes uro i ejendomsbranchen i Kina samt et kraftigt prisfald for jernmalm fra $220 pr. ton i juli til under $110 pr. ton.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -3,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -2,4%.

Falcon Global Momentum havde et kvartalsafkast på 0,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 2,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med den faste re-allokering i september blev porteføljens eksponering mod aktier indenfor finans (+4,5 %-point) og sundhed (+2,2 %-point) øget. I stedet blev aktier indenfor industri (-3,1 %-point), forbrugsgoder (-2,7 %-point) og materialer (-2,6 %-point) reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo november 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi0,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri26,1%
Teknologi18,5%
Materialer5,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Devon Energy Corporation0,4%24,5%
SVB Financial Group1,2%17,8%
Cheniere Energy, Inc.0,8%13,7%
Mosaic Company0,4%13,3%
ONEOK, Inc.0,4%12,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Xinyi Glass Holdings Limited0,2%-27,5%
Fortescue Metals Group Ltd0,1%-20,2%
Bluescope Steel Limited0,3%-16,6%
voestalpine AG0,6%-16,6%
FedEx Corporation0,2%-15,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,2%
Industri26,1%
Teknologi18,5%
Forbrugsgoder9,8%
Sundhed6,9%
Materialer5,8%
Forsyning1,7%
Øvrige2,0%

Landeallokering

USA58,7%
Japan6,1%
Frankrig5,5%
Canada5,4%
England5,1%
Australien3,7%
Schweiz2,8%
Øvrige12,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Carrier Global Corp.IndustriUSA1,5%
Power Corporation of CanadaFinansCanada1,5%
Johnson Controls International plcIndustriUSA1,5%
Pentair plcIndustriUSA1,5%
American Financial Group, Inc.FinansUSA1,4%
Avery Dennison CorporationIndustriUSA1,4%
Blackstone Inc.FinansUSA1,2%
Gartner, Inc.TeknologiUSA1,2%
SVB Financial GroupFinansUSA1,2%
Charles River Laboratories International, Inc.FinansUSA1,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.