Månedsrapport: Global, September 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

September måned endte med negative afkast i de fleste aktieindeks. USA og Europa oplevede fald på 1,6% og 1,2%. Omvendt steg Stillehavsområdet og emerging markets med 2,6% og 1,0%. Markedsdeltagerne holder vejret mens det amerikanske præsidentvalg nærmer sig, og Brexit-bekymringer er på dagsordenen igen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -1,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -1,6%.

Afkastet for 3. kvartal blev 2,4% for Falcon Global Momentum og 3,1% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2020 er på -0,9% for Falcon Global Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med -3,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo september blev porteføljens position i forbrugsgoder og teknologisektoren øget med henholdsvis 3,1%- og 2,4%-point. Positionerne i finanssektoren og forsyningssektoren blev sænket med henholdsvis 3,7%- og 3,3%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio oktober 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed20,1%
Telekommunikation3,0%
Finans9,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer4,8%
Teknologi27,9%
Industri9,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NTT DoCoMo, Inc.0,3%37,6%
Taiyo Yuden Co., Ltd.0,2%18,6%
CyberAgent, Inc.0,3%18,0%
arGEN-X SE0,2%16,2%
Nexi S.p.A.0,6%14,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NEL ASA0,7%-24,7%
Polymetal International Plc0,6%-16,8%
Kraft Heinz Company0,3%-12,8%
Fisher & Paykel Healthcare0,5%-10,0%
Kojamo Oyj0,5%-9,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi27,9%
Sundhed20,1%
Forbrugsgoder18,7%
Industri9,5%
Finans9,4%
Materialer4,8%
Konsumentvarer4,6%
Øvrige5,0%

Landeallokering

USA63,6%
Japan7,0%
England3,7%
Canada3,1%
Danmark2,6%
Schweiz2,4%
Holland2,1%
Øvrige15,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,8%
Apple Inc.TeknologiUSA1,6%
Adobe Inc.TeknologiUSA1,5%
Amazon.com, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
ANSYS, Inc.TeknologiUSA1,4%
Activision Blizzard, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,4%
Old Dominion Freight LineIndustriUSA1,3%
MSCI Inc. Class ATeknologiUSA1,3%
Electronic Arts Inc.ForbrugsgoderUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.