Månedsrapport: Global, September 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I september steg samtlige af de store regionale aktiemarkeder.

Der var fuldt fokus på handelskonflikten mellem USA og Kina, og de seneste samtaler mellem de to landes statsledere viste tegn på en opblødning. Det fik de globale aktiemarkeder til at reagere positivt. Selv den kaotiske situation omkring Brexit formåede markedaktørerne at ryste af sig.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 0,4%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,2%.

Afkastet for 3. kvartal blev 5,9% for Falcon Global Momentum og 4,9% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2019 er på 23,9% for Falcon Global Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er steget med 22,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio september blev andelen af aktier indenfor teknologi sænket med 2,6%-point, mens andelen af aktier indenfor forbrugsgoder blev øget med 2,2%-point. Den defensive allokering mod for eksempel forsyningsaktier blev fastholdt.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo oktober 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans28,0%
Forsyning21,4%
Materialer1,8%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi10,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NEL ASA0,2%24,7%
Fortescue Metals Group Ltd0,5%14,8%
ASML Holding NV0,2%12,5%
Sekisui House, Ltd.0,3%12,0%
Lam Research Corporation0,3%11,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Shopify, Inc. Class A0,7%-18,4%
MarketAxess Holdings Inc.0,6%-16,7%
Barrick Gold Corporation0,3%-9,9%
Galapagos NV0,2%-8,8%
Ball Corporation1,3%-8,4%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans28,0%
Forsyning21,4%
Industri12,7%
Teknologi10,7%
Konsumentvarer10,2%
Forbrugsgoder9,0%
Sundhed4,6%
Øvrige3,4%

Landeallokering

USA60,6%
Canada5,4%
New Zealand4,5%
England4,4%
Schweiz4,0%
Australien2,8%
Spanien2,7%
Øvrige15,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cincinnati Financial CorporationFinansUSA1,4%
Eversource EnergyForsyningUSA1,4%
Chipotle Mexican Grill, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
Welltower, Inc.FinansUSA1,4%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,4%
Hershey CompanyKonsumentvarerUSA1,4%
Equity ResidentialFinansUSA1,4%
American Water Works Company, Inc.ForsyningUSA1,4%
Ball CorporationIndustriUSA1,3%
American Electric Power Company, Inc.ForsyningUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.