Månedsrapport: Global, September 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2018

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

20180928-Falcon-Global-Momentum-globale-aktier-afkast-histogram

Markedskommentar

På trods af et kvartal præget af dystre nyhedsoverskrifter har amerikanske aktier haft et af de stærkeste kvartaler i flere år, og hverken europæiske aktier eller aktier fra stillehavsområdet har kunnet følge med denne udvikling.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum plus 0,4%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 0,7%.

Afkastet for 3. kvartal blev et plus på 4,9% for Falcon Global Momentum og plus 5,5% for sammenligningsindekset.

Siden opstart ultimo april 2018 er Falcon Global Momentum steget med 9,8%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 11,0%. Siden 1. januar er indekset steget med 8,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke sket porteføljeændringer i september måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo oktober.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi9,1%
Teknologi27,2%
Industri11,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans15,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
VERBUND AG1,1%21,4%
Edwards Lifesciences Corp.0,4%20,9%
Aker BP ASA0,9%19,7%
FamilyMart UNY Corp. Ltd.0,6%19,4%
Kikkoman Corp.0,3%19,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Ambu A/S0,2%-35,9%
Taiyo Yuden Co., Ltd.0,2%-23,4%
Copart, Inc.0,3%-19,7%
Twitter, Inc.0,2%-18,9%
arGEN-X SE0,3%-18,8%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi27,2%
Finans15,2%
Forbrugsgoder12,1%
Sundhed12,0%
Industri11,0%
Energi9,1%
Konsumentvarer8,9%
Øvrige4,5%

Landeallokering

USA61,5%
Japan6,8%
England4,9%
Norge3,7%
Canada3,3%
Finland2,9%
Østrig2,5%
Øvrige14,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Align Technology, Inc.SundhedUSA1,6%
Amazon.com, Inc.ForbrugsgoderUSA1,5%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,5%
NetApp Inc.TeknologiUSA1,5%
Mastercard Incorporated Class ATeknologiUSA1,4%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,4%
Total System Services, Inc.TeknologiUSA1,4%
Adobe Systems IncorporatedTeknologiUSA1,4%
MSCI Inc. Class AFinansUSA1,4%
TransDigm Group Inc.TeknologiUSA1,4%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.