Månedsrapport: Global, Oktober 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

På nær en smule uro i begyndelsen af måneden, var der en generelt positiv stemning på de globale aktiemarkeder i oktober. Dette var på trods af, at kinesiske aktier noteret i USA havde de største fald nogensinde, idét præsident Xi Jinping blev ”genvalgt”.

Energisektoren havde på globalt plan en suveræn måned med et afkast på 19,3%. Dette skyldes især, at OPEC annoncerede en reduktion af olieudbuddet for at opretholde olieprisen. De mest stigende aktier i porteføljen var dermed energiselskaberne Halliburton Company (+46,8%), Schlumberger NV (+43,8%) og Baker Hughes Company (+31,0%), der fik yderligere medvind fra stærke kvartalsregnskaber.

Den mest faldende aktie, Sino Land Co. Ltd (-16,0%), er et eksempel på en virksomhed, der er påvirket af den vigende økonomiske fremgang i Kina samt de politiske nyheder. Carlisle Companies Incorporated (-15,5%) leverende som udgangspunkt et stærkt regnskab, men faldt alligevel betydeligt på dagen. Afslutningsvist var konglomeratet Swire Pacific Limited (-12,2%) også påvirket af urolighederne i Kina og blev dermed den tredje mest faldende aktie i porteføljen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 8,9%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen ultimo oktober blev aktier indenfor sundhed (+3,8%-point) og finans (+2,1%-point) øget. Aktier indenfor energi (-3,1%-point) og forsyning (-3,1%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio december 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans21,7%
Industri16,0%
Sundhed15,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Halliburton Company0,4%46,8%
Schlumberger NV0,4%43,8%
Baker Hughes Company0,3%31,0%
Texas Pacific Land Corp0,8%28,7%
Phillips 660,4%28,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Sino Land Co. Ltd.0,1%-16,0%
Carlisle Companies Inc0,3%-15,5%
Swire Pacific Limited0,1%-12,2%
CK Asset Holdings Limited0,2%-8,8%
CK Infrastructure Holdings0,2%-7,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans21,7%
Industri16,0%
Sundhed15,5%
Konsumentvarer9,6%
Materialer8,4%
Energi8,2%
Forsyning7,0%
Øvrige13,6%

Landeallokering

LandVægt
USA73,6%
Canada3,9%
Japan2,8%
England2,6%
Spanien1,8%
Australien1,7%
Singapore1,7%
Øvrige11,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cheniere Energy, Inc.IndustriUSA1,8%
LPL Financial Holdings Inc.FinansUSA1,8%
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA1,7%
Archer-Daniels-Midland CompanyMaterialerUSA1,7%
W. R. Berkley CorporationFinansUSA1,7%
CF Industries Holdings, Inc.MaterialerUSA1,7%
Valero Energy CorporationEnergiUSA1,7%
McKesson CorporationIndustriUSA1,6%
Cigna CorporationSundhedUSA1,6%
General Mills, Inc.KonsumentvarerUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.