Månedsrapport: Global, Oktober 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Oktober måned var præget af regnskabsfremlæggelser samt positive afkast i samtlige sektorer, hvilket stod i skarp kontrast til september måned.

I Falcon Global Momentum var den amerikanske internetvirksomhed Cloudflare, Inc. (+72,2%) den helt store vinder. Den hurtigtvoksende virksomhed er steget med over 160% i år efter en stor kundetilgang. Investeringsvirksomheden KKR & Co. (31,1%) og pensionsselskabet Athene Holding Ltd. var porteføljens næstmest stigende aktier, som blandt andet skyldes en voksende efterspørgsel på kapitalforvaltning.

I bunden befandt det kinesiske mægler- og formueforvaltningsselskab Futu Holdings Ltd. (-41,1%) sig, som trods imponerende vækst i år både har været ramt af finansiel uro i Kina samt øget regulatorisk risiko. Det har også ramt andre kinesiske teknologi- og finansselskaber. Den næstmest faldende aktie var Domino’s Pizza Enterprise (-12,1%), der ikke formåede at slå analytikernes høje forventninger.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 6,0%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 5,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i oktober 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo november 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans29,5%
Teknologi19,0%
Industri25,7%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Cloudflare Inc Class A0,5%73,2%
KKR & Co. Inc.0,9%31,1%
Athene Holding Ltd. Class A0,5%26,6%
Generac Holdings Inc.0,5%22,2%
Ford Motor Company0,4%20,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Futu Holdings Ltd. ADR0,1%-41,1%
Domino’s Pizza Enterprises0,1%-12,1%
Mitsui Chemicals, Inc.0,1%-12,0%
LIXIL Corporation0,3%-11,9%
FUJIFILM Holdings Corp0,3%-10,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,5%
Industri25,7%
Teknologi19,0%
Forbrugsgoder9,7%
Sundhed6,7%
Materialer5,9%
Forsyning1,6%
Øvrige1,9%

Landeallokering

USA59,8%
Japan5,6%
Frankrig5,4%
Canada5,4%
England5,0%
Australien3,6%
Sverige2,8%
Øvrige12,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Johnson Controls International plcIndustriUSA1,5%
Carrier Global Corp.IndustriUSA1,4%
American Financial Group, Inc.FinansUSA1,4%
Power Corporation of CanadaFinansCanada1,4%
Pentair plcIndustriUSA1,4%
Avery Dennison CorporationIndustriUSA1,4%
Blackstone Inc.FinansUSA1,4%
EPAM Systems, Inc.TeknologiUSA1,3%
SVB Financial GroupFinansUSA1,2%
Gartner, Inc.TeknologiUSA1,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.