Månedsrapport: Global, Oktober 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I oktober måned var der fokus på Europa, som oplevede en kraftig stigning i COVID-19 tilfælde. Dette førte til, at flere lande genindførte restriktioner. USA har ligeledes haft et stigende smittetal, hvilket, sammen med deres præsidentvalg, skabte stor usikkerhed hos investorerne. De europæiske og amerikanske aktiemarkeder faldt med henholdsvis 5,1% og 2,8% i oktober.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -2,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -2,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio oktober blev porteføljens position i industrisektoren øget med 3,3%-point. Positionerne i sundhedssektoren og finanssektoren blev sænket med henholdsvis 2,2%- og 1,6%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo november 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning2,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi27,9%
Forbrugsgoder19,4%
Sundhed18,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Advantest Corp.0,3%20,4%
Quanta Services, Inc.0,3%18,9%
Taiyo Yuden Co., Ltd.0,3%18,6%
Tencent Holdings Ltd.0,6%16,3%
Orsted0,6%15,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Hitachi Const. Machinery0,2%-31,5%
Nexi S.p.A.0,3%-22,9%
Vertex Pharmaceuticals0,5%-22,9%
DexCom, Inc.1,1%-21,9%
Citrix Systems, Inc.0,8%-17,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi27,9%
Forbrugsgoder19,4%
Sundhed18,0%
Industri12,8%
Finans7,8%
Materialer5,7%
Konsumentvarer3,5%
Øvrige4,9%

Landeallokering

USA62,2%
Japan7,2%
Canada4,1%
England3,5%
Danmark3,1%
Holland2,1%
Hong Kong1,9%
Øvrige15,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
ServiceNow, Inc.TeknologiUSA1,5%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,5%
West Pharmaceutical Services, Inc.SundhedUSA1,4%
Cadence Design Systems, Inc.TeknologiUSA1,4%
Synopsys, Inc.TeknologiUSA1,4%
Apple Inc.TeknologiUSA1,4%
PayPal Holdings IncTeknologiUSA1,4%
Skyworks Solutions, Inc.TeknologiUSA1,4%
Chipotle Mexican Grill, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
Old Dominion Freight Line, Inc.IndustriUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.