Månedsrapport: Global, Oktober 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Oktober var en relativt stille måned på de globale aktiemarkeder.

3. kvartalsregnskaberne var ellers præget af nedjusteringer, men markedsaktørene bevarede den positive stemning, da forventningen havde været endnu lavere resultater. Tvivlen omkring en bred handelsaftale mellem Kina og USA satte dog en dæmper på optimismen, da det planlagte APEC-møde, mellem de to supermagter blev aflyst.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -2,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 0,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen ultimo oktober blev andelen af aktier indenfor finans øget med 2,7%-point, og aktier indenfor forsyning og forbrugsgoder blev øget med henholdsvis 1,9 og 1,8%-point. Samtidig blev andelen af konsumentvareaktier sænket med 2,8%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio december 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi9,2%
Sundhed3,3%
Telekommunikation2,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning23,3%
Forbrugsgoder9,5%
Konsumentvarer8,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Getinge AB Class B0,2%19,3%
Galapagos NV0,2%17,9%
Lam Research Corporation0,7%14,7%
Polymetal International0,2%13,9%
Huhtamaki Oyj0,2%13,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Contact Energy Limited0,5%-13,6%
Smith & Nephew plc0,3%-12,9%
Yum! Brands, Inc.0,9%-12,3%
Meridian Energy Limited0,5%-11,6%
Verisk Analytics Inc0,6%-10,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans30,4%
Forsyning23,3%
Industri10,9%
Forbrugsgoder9,5%
Teknologi9,2%
Konsumentvarer8,7%
Sundhed3,3%
Øvrige4,8%

Landeallokering

USA60,5%
Canada4,9%
New Zealand4,5%
England4,4%
Schweiz3,6%
Australien2,9%
Spanien2,8%
Øvrige16,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NextEra Energy, Inc.ForsyningUSA1,4%
Entergy CorporationForsyningUSA1,4%
Equity ResidentialFinansUSA1,4%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,4%
Southern CompanyForsyningUSA1,4%
Eversource EnergyForsyningUSA1,4%
WEC Energy Group IncForsyningUSA1,4%
Essex Property Trust, Inc.FinansUSA1,4%
CMS Energy CorporationForsyningUSA1,3%
Cincinnati Financial CorporationFinansUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.