Månedsrapport: Global, November 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Den positive stemning fra oktober fortsatte på de globale aktiemarkeder, hvor alle større aktieregioner endte med positive afkast. Europa (+6,8%) var den mest stigende, hvorimod USA lå lavest (1,2%). En del af den store forskel kan tilskrives, at den amerikanske dollar blev svækket overfor Euro i november.

De to mest stigende aktier i porteføljen var begge japanske aktier. Stigningerne skyldtes i høj grad stærke regnskaber. Den mest stigende aktie var handelshuset Marubeni Corporation (+21,4%), som nu er nu steget med hele 45% i år. Den anden mest stigende aktie var bankkoncern Resona Holdings, Inc. (+20,6%). Afslutningsvis steg australske Mineral Resources Limited (+20,1%) tredje mest.

De tre mest faldende aktier i porteføljen var alle nordamerikanske. Faldende var påvirket af valutasvingninger, men skuffende regnskaber var også en faktor. LPL Financial Holdings Inc. (-11,1%), Healthcare, Inc. (-10,0%) og Nutrien Ltd. (-9,4%) indtog bundplaceringen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 0,3%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i november måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio december 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning8,8%
Energi7,2%
Teknologi4,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer9,3%
Forbrugsgoder6,8%
Sundhed15,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Marubeni Corporation0,3%21,4%
Resona Holdings, Inc.0,1%20,6%
Mineral Resources Limited0,2%20,1%
Rheinmetall AG0,5%18,1%
Standard Chartered PLC0,4%17,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
LPL Financial Holdings Inc.1,5%-11,1%
Molina Healthcare, Inc.0,7%-10,0%
Nutrien Ltd.0,3%-9,4%
Dollar Tree, Inc.0,6%-9,1%
Assurant, Inc.0,5%-9,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans21,6%
Industri15,8%
Sundhed15,3%
Konsumentvarer9,3%
Forsyning8,8%
Materialer8,3%
Energi7,2%
Øvrige13,7%

Landeallokering

LandVægt
USA72,3%
Canada3,8%
Japan3,0%
England2,9%
Spanien1,9%
Australien1,9%
Tyskland1,8%
Øvrige12,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA1,8%
Cheniere Energy, Inc.IndustriUSA1,7%
Valero Energy CorporationEnergiUSA1,7%
W. R. Berkley CorporationFinansUSA1,6%
General Mills, Inc.KonsumentvarerUSA1,6%
Archer-Daniels-Midland CompanyMaterialerUSA1,6%
CF Industries Holdings, Inc.MaterialerUSA1,6%
AbbVie, Inc.SundhedUSA1,6%
Corteva IncMaterialerUSA1,6%
Progressive CorporationFinansUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.