Månedsrapport: Global, November 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

De første par uger af november var præget fremgang på de globale aktiemarkeder, indtil Omikron-varianten skabte stor uro.

Til trods for dette leverede tre store teknologivirksomheder imponerende afkast for måneden. NVIDIA Corporation (+31,4%) fortsatte sin kraftige vækst og er dermed steget med over 149% i indeværende år. Væksten var i denne måned båret af stærke resultater for 3. kvartal samt spændende nyheder om en softwarepakke til metaverse. Den næstmest stigende aktie var microchip-producenten ON Semiconductor Corporation (+31,4%) og Arista Networks, Inc., der ligeledes oplever kraftig vækst.

I bunden af porteføljen lå to stålgiganter, JFE Holdings, Inc. (-22,1%) og ArcelorMittal SA (-18,4%), der begge faldt på trods af høje stålpriser. Dette skyldes især uroen på det kinesiske boligmarked, som har stor indflydelse på stålprisen og dermed efterspørgslen. Entain PLC (-19,2%) faldt ligeledes kraftigt efter nyheder om opkøb.

 

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 0,1%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 0,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokering af porteføljen medio november blev den indbyrdes vægtning af aktierne ændret fra ligevægt til markedsværdivægt. Den dynamiske investeringsstrategi analyserer løbende hvilken metode, der er mest i favør, og aktuelt er det markedsværdivægt.

Aktier inden for finans (-6,2%-point), industri (-3,7%-pont) og materialer (-3,2%-point) blev sænket, og erstattet med aktier inden for teknologi (+7,6%-point), sundhed (+3,6%-point), og konsumentvarer (+2,6%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo januar 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi26,6%
Industri22,0%
Konsumentvarer4,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans23,3%
Materialer2,7%
Energi1,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NVIDIA Corporation1,0%31,4%
ON Semiconductor Corp0,4%31,4%
Arista Networks, Inc.0,2%24,5%
Lasertec Corp.0,2%22,7%
Hermes International SCA2,0%20,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
JFE Holdings, Inc.0,1%-22,1%
Entain PLC0,3%-19,2%
ArcelorMittal SA0,3%-18,4%
Charles River Laboratories0,6%-16,2%
Pola Orbis Holdings Inc.0,1%-14,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi26,6%
Finans23,3%
Industri22,0%
Sundhed10,3%
Forbrugsgoder8,7%
Konsumentvarer4,0%
Materialer2,7%
Øvrige2,4%

Landeallokering

USA67,7%
Frankrig7,0%
Japan5,4%
England3,4%
Australien3,0%
Schweiz2,7%
Sverige2,3%
Øvrige8,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA4,9%
Blackstone Inc.FinansUSA2,1%
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig2,0%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,9%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,8%
ASML Holding NVIndustriHolland1,7%
HCA Healthcare IncSundhedUSA1,6%
Johnson Controls International plcIndustriUSA1,5%
Motorola Solutions, Inc.TeknologiUSA1,3%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEKonsumentvarerFrankrig1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.