Månedsrapport: Global, November 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Først på måneden blev Joe Biden valgt som USA’s næste præsident, hvilket hurtigt blev efterfulgt af positive nyheder fra flere vaccineproducenter, som tilsyneladende har givet de finansielle markeder troen på, at COVID-19 pandemien er ved at nå sin afslutning.

Nyhederne gav en genoplivning til nogle af pandemiens større kurstabere, som resulterede i en rotation fra vækst- til valueaktier.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 4,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 9,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo november blev porteføljens position i industrisektoren øget med 4,5%-point. Omvendt blev porteføljens positioner i teknologisektoren sænket med 1,9%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo januar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi26,0%
Industri17,2%
Forbrugsgoder18,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Albemarle Corporation0,4%42,0%
NEL ASA0,6%41,9%
Scatec ASA0,2%39,2%
M3, Inc.0,7%33,7%
Geely Automobile Holdings0,3%31,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Pushpay Holdings Ltd0,2%-20,8%
Wheaton Precious Metals0,7%-17,6%
Pharma Mar SA0,3%-16,0%
Barrick Gold Corporation0,3%-15,8%
NortonLifeLock Inc.0,6%-13,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi26,0%
Forbrugsgoder18,3%
Sundhed17,6%
Industri17,2%
Finans7,6%
Materialer5,3%
Konsumentvarer2,8%
Øvrige5,2%

Landeallokering

USA61,8%
Japan6,0%
Canada3,8%
Danmark3,5%
England3,3%
Hong Kong2,5%
Holland2,2%
Øvrige16,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
PayPal Holdings IncTeknologiUSA1,5%
T-Mobile US, Inc.TelekommunikationUSA1,5%
ServiceNow, Inc.TeknologiUSA1,4%
Shopify, Inc. Class AForbrugsgoderCanada1,4%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,4%
Thermo Fisher Scientific Inc.SundhedUSA1,4%
Cadence Design Systems, Inc.TeknologiUSA1,4%
Danaher CorporationSundhedUSA1,4%
Synopsys, Inc.TeknologiUSA1,4%
Apple Inc.TeknologiUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.