Månedsrapport: Global, November 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

November var en god måned på de globale aktiemarkeder, hvor især teknologisektoren oplevede stor kursfremgang.

Der var optimisme blandt markedsaktørerne i forbindelse med en løsning af handelskrigen mellem Kina og USA, hvor den amerikanske præsident udtalte, at Kina og USA er kommet tættere på en foreløbig aftale. Dette er på trods af, at USA stadig indikerede, at de allerede planlagte toldstigninger ville træde i kraft den 15. december 2019.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 1,4%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i november.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio december 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans30,3%
Industri11,0%
Teknologi9,6%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning22,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Spirax-Sarco Engineering0,2%13,9%
Halma plc0,8%13,7%
Chorus Limited0,2%12,7%
Air Products and Chemicals1,4%12,2%
MSCI Inc. Class A0,4%12,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Trustpower Ltd.0,5%-10,2%
Rakuten, Inc.0,2%-8,7%
Polymetal International Plc0,2%-6,8%
Pinnacle West Capital0,3%-5,2%
Healthpeak Properties, Inc.0,6%-5,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans30,3%
Forsyning22,7%
Industri11,0%
Forbrugsgoder9,6%
Teknologi9,6%
Konsumentvarer8,7%
Sundhed3,4%
Øvrige4,7%

Landeallokering

USA60,5%
Canada5,0%
England4,5%
New Zealand4,4%
Schweiz3,6%
Australien2,9%
Spanien2,7%
Øvrige16,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NextEra Energy, Inc.ForsyningUSA1,4%
Southern CompanyForsyningUSA1,4%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,4%
AutoZone, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
Eversource EnergyForsyningUSA1,4%
Equity ResidentialFinansUSA1,4%
Air Products and Chemicals, Inc.IndustriUSA1,4%
Entergy CorporationForsyningUSA1,4%
Chipotle Mexican Grill, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
Hershey CompanyKonsumentvarerUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.