Månedsrapport: Global, November 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2018

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, og havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I november steg både amerikanske aktier og aktier i Stillehavsområdet, mens europæiske aktier samlet set faldt. En stadigt ekspanderende global økonomi og meldinger fra den amerikanske centralbank om eventuelle færre fremtidige renteforhøjelser fik markedsaktørerne til at genvinde optimismen.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum minus 0,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio november blev aktier indenfor sundhed og forbrugsgoder øget med 4%-point hver, hvoraf mange var nye aktier, der ikke i forvejen var i porteføljen. Aktier indenfor finans og energi blev reduceret med 2,5%-point. Teknologiaktier blev reduceret med 1%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo januar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed18,2%
Forbrugsgoder16,6%
Finans14,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri9,3%
 Energi 7,2%
Materialer0,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Sumitomo Dainippon0,8%55,9%
TripAdvisor, Inc.0,3%23,0%
arGEN-X SE0,7%22,6%
FamilyMart UNY Holdings0,6%22,2%
Advanced Micro Devices, Inc.0,3%17,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Petroleum Geo-Services0,1%-31,8%
Bombardier Inc. B0,1%-31,2%
Aker ASA Class A0,5%-25,2%
Swedish Match AB0,6%-23,4%
Metsa Board Corp. B0,1%-20,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi23,5%
Sundhed18,2%
Forbrugsgoder16,6%
Finans14,5%
Industri9,3%
Konsumentvarer7,8%
Energi7,2%
Øvrige2,9%

Landeallokering

USA64,4%
Japan9,4%
England4,3%
Norge3,6%
Belgien2,1%
Danmark2,0%
Finland2,0%
Øvrige12,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Illumina, Inc.SundhedUSA1,5%
Motorola Solutions, Inc.TeknologiUSA1,5%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,4%
Centene CorporationSundhedUSA1,4%
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,4%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,4%
Visa Inc. Class AFinansUSA1,4%
Mastercard Incorporated Class AFinansUSA1,4%
Amazon.com, Inc.ForbrugsgoderUSA1,3%
TJX Companies IncForbrugsgoderUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.