Månedsrapport: Global, Oktober 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2018

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

20181031 Falcon Global Momentum

Markedskommentar

Oktober levede op til sit ry som ofte at være én af de dårligste måneder på aktiemarkederne. Til alle de eksisterende bekymringer kunne markedsdeltagerne tilføje bekymringer om, hvorvidt virksomhedernes indtjeningsvækst er toppet ud, hvilket specielt pressede de højere prissatte vækstaktier.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum minus 8,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 5,0%.

Afkastet siden opstart i april 2018 er plus 0,8%, mens afkastet for sammenligningsindekset er plus 5,5%

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo oktober var ændringerne marginale, men det kan nævnes, at japanske aktier fik en lidt højere vægt med cirka 2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio november.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi24,9%
Sundhed12,9%
Finans16,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Red Hat, Inc.0,4%29,2%
Twitter, Inc.0,3%25,2%
Keurig Dr Pepper Inc.0,4%15,9%
FamilyMart UNY Holdings0,6%14,5%
CME Group Inc. Class A0,8%10,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Align Technology, Inc.0,9%-42,0%
Advanced Micro Devices, Inc.0,4%-39,5%
Nektar Therapeutics0,2%-34,9%
Bombardier Inc. Class B0,5%-30,0%
Petroleum Geo-Services0,3%-28,5%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi24,9%
Finans16,9%
Forbrugsgoder13,2%
Sundhed12,9%
Industri10,6%
Energi10,0%
Konsumentvarer8,0%
Øvrige3,5%

Landeallokering

USA62,6%
Japan9,2%
England4,7%
Norge4,2%
Finland2,5%
Canada2,3%
Østrig1,9%
Øvrige12,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,4%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,4%
NetApp, Inc.TeknologiUSA1,4%
Visa Inc. Class AFinansUSA1,4%
Total System Services, Inc.TeknologiUSA1,4%
Adobe Inc.TeknologiUSA1,4%
Mastercard Incorporated Class AFinansUSA1,4%
ConocoPhillipsEnergiUSA1,4%
TransDigm Group IncorporatedTeknologiUSA1,3%
MSCI Inc. Class AFinansUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.