Månedsrapport: Global, Marts 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2023

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Marts måned bød på en bankkrise som udløste spekulationer om en ny finanskrise. Det gav store fald til bankaktier, som var den dårligst performende sektor i marts med et samlet fald på næsten 10%.

På trods af uroen steg First Solar, Inc. (+25,6%), som kom med et overraskende godt regnskab for 4. kvartal af 2022. Et stærkt regnskab var også skyld i et flot afkast for Northern Star Resources Ltd (+16,4%). Afslutningsvist steg fødevareproducenten Ajinomoto Co., Inc. (+15,4%) efter en opjustering, som især er drevet af positive udsigter i forhold til genåbningen af Kina.

De mest faldende aktier var alle finansaktier, som af gode grunde havde en svær måned. Disse aktier var First Horizon Corporation (-29,2%), Standard Chartered PLC (-21,9%), LPL Financial Holdings Inc. (-20,7%) og Principal Financial Group, Inc. (-18,2%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -2,5%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 0,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo marts 2023 blev positioner i aktier indenfor industri (+3,2%-point), forbrugsgoder (+1,6%-point) og teknologi (+0,5%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for sundhed (-2,2%-point), forsyning (-1,5%-point), finans (-1,0%-point) og energi (-0,8%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio april 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi5,3%
Konsumentvarer7,4%
Sundhed21,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans20,5%
Industri14,6%
Materialer7,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
First Solar, Inc.0,9%25,6%
Northern Star Resources0,1%16,4%
Ajinomoto Co., Inc.0,3%15,4%
Rheinmetall AG0,5%13,8%
Daiichi Sankyo Company0,9%12,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
First Horizon Corporation0,3%-29,2%
Standard Chartered PLC0,3%-21,9%
LPL Financial Holdings Inc.0,4%-20,7%
Principal Financial Group0,9%-18,2%
CF Industries Holdings, Inc.0,3%-17,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed21,0%
Finans20,5%
Industri14,6%
Energi9,3%
Forbrugsgoder8,2%
Materialer7,5%
Konsumentvarer7,4%
Øvrige11,5%

Landeallokering

LandVægt
USA69,3%
Japan4,8%
Tyskland4,4%
Frankrig3,2%
England2,8%
Singapore1,9%
Danmark1,8%
Øvrige11,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Merck & Co., Inc.SundhedUSA3,6%
Gilead Sciences, Inc.SundhedUSA2,3%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,9%
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA1,9%
Progressive CorporationFinansUSA1,5%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,5%
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedSundhedUSA1,4%
PACCAR IncIndustriUSA1,4%
TotalEnergies SEEnergiFrankrig1,4%
Chubb LimitedFinansUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.