Månedsrapport: Global, Marts 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I marts var det igen invasionen af Ukraine, stigende inflation, stigende energipriser samt forsyningskæde-problemer, der trak overskrifter i finansnyhederne.

EPAM Systems (+44,1%) var porteføljens mest stigende aktie for måneden. Aktien faldt dog med mere end 50% i februar, fordi selskabet er højt eksponeret mod Ukraine, Hviderusland og Rusland. Energiproducenten CF Industries Holdings Inc. (+28,1%), som specialiserer sig i grøn hydrogenenergi, var også blandt de mest stigende for måneden. Stigningen skyldes primært den vestlige verdens fokus på omstillingen til grøn energi.

Blandt de mest faldende aktier for måneden var der to energiselskaber. HK & China Gas faldt mest (-19,1%), hvilket skyldes svage resultater i forhold til markedets forventninger. Uniper SE (-17,9%) faldt også en del, og selskabet er meget negativt påvirket af krisen i Ukraine. Italienske UniCredit S.p.A. faldt med -13,5% grundet forventede tab på deres eksponering mod Rusland.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 5,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio marts blev aktier indenfor teknologi (-6,8 %-point) reduceret betydeligt. I stedet blev aktier indenfor energi (+3,2 %-point), forsyning (+2,0 %-point) og forbrugsgoder (1,6 %-point) øget i porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo maj 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi18,9%
Finans24,1%
Sundhed11,9%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
EPAM Systems, Inc.0,1%44,1%
Mosaic Company0,2%28,3%
CF Industries Holdings, Inc.0,5%28,1%
NIBE Industrier AB Class B0,1%26,5%
Tesla Inc1,5%25,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Hong Kong & China Gas0,1%-19,1%
Uniper SE0,2%-17,9%
UniCredit S.p.A.0,1%-13,5%
E.ON SE0,3%-13,0%
Raiffeisen Bank0,0%-11,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans24,1%
Teknologi18,9%
Sundhed11,9%
Industri11,9%
Forbrugsgoder10,2%
Energi10,1%
Konsumentvarer6,3%
Øvrige6,6%

Landeallokering

USA72,2%
England5,3%
Japan4,0%
Schweiz2,6%
Australien2,6%
Frankrig2,5%
Canada1,8%
Øvrige9,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NVIDIA CorporationTeknologiUSA2,4%
Pfizer Inc.SundhedUSA2,4%
Costco Wholesale CorporationForbrugsgoderUSA2,3%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,1%
UnitedHealth Group IncorporatedSundhedUSA1,9%
Exxon Mobil CorporationEnergiUSA1,7%
ConocoPhillipsEnergiUSA1,7%
Chevron CorporationEnergiUSA1,6%
Broadcom Inc.TeknologiUSA1,6%
AbbVie, Inc.SundhedUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.