Månedsrapport: Global, Marts 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I marts måned fortsatte den globale pandemi med at påvirke de finansielle markeder. Det medførte negative afkast og ekstremt volatile handelsdage. Olieprisen blev derudover halveret i løbet af marts, hvilket påvirkede markedsstemningen yderligere. Faldene i aktiemarkederne blev bremset i slutningen af måneden grundet hjælp fra både centralbanker og regeringer.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -11,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -13,3%.

Afkastet for 2020 er på -16,6% for Falcon Global Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 19,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio marts var de største ændringer en øget andel af aktier indenfor sundhed og teknologi med henholdsvis 4,0% og 2,7%-point. Tilgengæld blev forsyningsaktier reduceret med 2,3%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio april 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans28,1%
Teknologi17,8%
Forsyning16,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
DiaSorin S.p.A.0,2%17,6%
Tobu Railway Co., Ltd.0,2%17,5%
NTT DoCoMo, Inc.0,6%17,2%
Getinge AB Class B0,2%16,5%
M3, Inc.0,6%14,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Metlifecare Limited0,1%-47,2%
BW LPG Ltd.0,1%-46,5%
PulteGroup, Inc.0,9%-44,3%
TransDigm Group0,7%-42,6%
JD Sports Fashion Plc0,4%-39,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans28,1%
Teknologi17,8%
Forsyning16,4%
Industri9,0%
Sundhed9,0%
Forbrugsgoder8,7%
Telekommunikation3,9%
Øvrige7,2%

Landeallokering

USA61,8%
Japan6,7%
England5,5%
Canada4,6%
Spanien2,8%
Schweiz2,5%
Italien2,4%
Øvrige13,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NextEra Energy, Inc.ForsyningUSA1,6%
S&P Global, Inc.FinansUSA1,5%
Moody’s CorporationFinansUSA1,4%
Southern CompanyForsyningUSA1,4%
Lam Research CorporationTeknologiUSA1,4%
IHS Markit Ltd.FinansUSA1,3%
Equinix, Inc.FinansUSA1,3%
Entergy CorporationForsyningUSA1,3%
MSCI Inc. Class AFinansUSA1,3%
Mid-America Apartment Communities, Inc.FinansUSA1,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.