Månedsrapport: Global, Marts 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Svagere økonomiske nøgletal, og dermed øget frygt for recession, kom ikke i vejen for de globale aktiemarkeder, som fortsatte stigningerne i marts måned. 1. kvartal af 2019 endte derfor med positive afkast, hvilke primært var drevet af udsigten til en lempeligere pengepolitik i USA samt en positiv regnskabssæson.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum plus 3,0%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,7%.

Afkastet for 1. kvartal blev et plus på 14,4% for Falcon Global Momentum og plus 14,2% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo marts blev aktier indenfor forsyning og finans øget med henholdsvis 6%-point og 2%-point. Teknologiaktier blev reduceret med 5%-point, mens aktier indenfor sundhed blev reduceret med 4%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo maj 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning22,5%
Finans20,4%
Forbrugsgoder13,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Ocado Group PLC0,8%31,7%
Fortescue Metals Group Ltd0,2%18,9%
Nippon Suisan Kaisha, Ltd.0,2%18,9%
Chipotle Mexican Grill, Inc.0,7%18,6%
Meridian Energy Limited0,5%17,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Eisai Co., Ltd.0,4%-30,2%
Boeing Company0,4%-12,0%
Centene Corporation0,3%-11,5%
Mosaic Company0,2%-11,3%
FamilyMart UNY Co. Ltd.0,1%-9,3%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Forsyning22,5%
Finans20,4%
Forbrugsgoder13,3%
Sundhed12,3%
Teknologi12,2%
Industri7,7%
Konsumentvarer7,7%
Øvrige3,9%

Landeallokering

USA61,6%
England4,4%
Canada4,4%
Japan4,0%
New Zealand3,6%
Spanien3,2%
Danmark2,8%
Øvrige16,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
AES CorporationForsyningUSA1,4%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,4%
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,4%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA1,4%
FirstEnergy Corp.ForsyningUSA1,4%
Hormel Foods CorporationKonsumentvarerUSA1,3%
Keysight Technologies IncTeknologiUSA1,1%
Xilinx, Inc.TeknologiUSA1,1%
Thomson Reuters CorporationFinansCanada1,1%
Ball CorporationIndustriUSA1,1%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.