Månedsrapport: Global, Maj 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

De største temaer var igen inflation og rentestigninger, Corona i Kina, samt energipriser. Det var kort sagt endnu en begivenhedsrig måned.

Energiselskaber havde en god måned, hvor aktier i sektoren samlet steg med 2,3% efter olieprisen steg med 9,5% og naturgas steg 12,4%. Stigningen kom blandt andet efter, at europæiske ledere i månedens slutning nåede til enighed om en aftale, der vil reducere importen af russisk olie med 90%. Vestlige energiselskaber steg på disse nyheder, hvilket også er tilfældet i porteføljen. Her var de 5 mest stigende aktier energiselskaber – alle med afkast på over 20%.

I den modsatte ende af porteføljen lå selskaber inden for den mest faldende sektor, som i maj måned var ejendomme. Prologis, Inc. (-21,7%) faldt, uden over vigende efterspørgsel, på grund af et bud på Duke Realty, som markedet tog dårligt imod. Ejendomsvirksomheden SEGRO plc (-18,4%) faldt ligeledes grundet faldende efterspørgsel på lagerejendomme. Afslutningsvis faldt det japanske konsulenthus NTT Data Corporation (-15,8%) efter selskabet annoncerede, at virksomheden vil forene deres datterselskab med hovedselskabet. Denne annoncering skuffede investorer, der havde spekuleret i, at det ville blive frasolgt.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -1,5%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo maj 2022 blev porteføljens eksponering øget mod sektorerne forsyning (+3,8 %-point), energi (+2,0 %-point) og industri (+7,0 %-point), hvorimod positionerne blev reduceret indenfor teknologi (-5,4 %-point), sundhed (-4,9 %-point) og finans (-3,9 %-point)

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio juni 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi12,6%
Forsyning8,7%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans19,8%
Konsumentvarer7,3%
Teknologi12,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Devon Energy Corporation1,3%26,8%
Occidental Petroleum0,4%23,9%
Diamondback Energy, Inc.0,4%21,5%
Pioneer Natural Resources0,8%20,9%
Tourmaline Oil Corp.0,4%20,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Prologis, Inc.0,6%-21,7%
SEGRO plc0,2%-18,4%
NTT DATA Corporation0,1%-15,8%
Nucor Corporation0,4%-15,7%
Goodman Group0,1%-14,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,1%
Teknologi18,9%
Sundhed11,9%
Industri11,9%
Forbrugsgoder10,2%
Energi10,1%
Konsumentvarer6,3%
Øvrige6,4%

Landeallokering

LandVægt
USA68,5%
Japan5,7%
Canada4,9%
England4,7%
Australien2,6%
Schweiz2,5%
Frankrig2,4%
Øvrige8,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cheniere Energy, Inc.IndustriUSA1,7%
Hershey CompanyKonsumentvarerUSA1,6%
Republic Services, Inc.IndustriUSA1,5%
Devon Energy CorporationEnergiUSA1,3%
Loblaw Companies LimitedForbrugsgoderCanada1,2%
Williams Companies, Inc.IndustriUSA1,2%
Exxon Mobil CorporationEnergiUSA1,2%
ConocoPhillipsEnergiUSA1,2%
McKesson CorporationIndustriUSA1,2%
EOG Resources, Inc.EnergiUSA1,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.