Månedsrapport: Global, Maj 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Nucor Corporation, Pandora A/S og Stellantis N.V. var blandt de mest stigende aktier i porteføljen i maj med stigninger på mellem 17% og 23%. Stålproducenten Nucor steg mest, og selskabet har fået medvind af de generelt stigende råvarepriser og efterspørgsel efter den type selskaber. Selskabet er blandt de bedst performende i sin sektor.

Det japanske spiludviklingsselskab, Nexon, var blandt porteføljens mest faldende aktier med et minus på 30% efter selskabet annoncerede faldende indtjening efterhånden som den globale sundhedskrise ebber ud, og efterspørgslen på spil vil falde.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -0,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med -0,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i maj måned blev aktier i følgende sektorer reduceret: Sundhed (-4,4%-point) og teknologi (-5,0%-point). Disse sektorer blev til gengæld øget: Materialer (+2,5%-point) og finans (+5,4%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio juni 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri25,4%
Finans16,2%
Materialer7,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi22,2%
Sundhed7,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nucor Corporation0,8%23,2%
Pandora A/S0,7%18,1%
Stellantis N.V.0,4%17,6%
Deutsche Post AG0,2%17,1%
Shenzhou International Group Holdings Limited0,3%15,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NEXON Co., Ltd.0,2%-29,9%
NEL ASA0,1%-26,4%
Afterpay Limited0,2%-22,2%
Etsy, Inc.0,8%-18,1%
Antofagasta plc0,7%-16,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri25,4%
Teknologi22,2%
Forbrugsgoder18,0%
Finans16,2%
Materialer7,5%
Sundhed7,1%
Konsumentvarer2,1%
Øvrige1,5%

Landeallokering

USA63,3%
Canada4,8%
England4,6%
Japan4,6%
Sverige2,8%
Danmark2,6%
Holland2,3%
Øvrige15,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
News Corporation Class AForbrugsgoderUSA1,9%
SVB Financial GroupFinansUSA1,6%
Quanta Services, Inc.IndustriUSA1,6%
United Rentals, Inc.FinansUSA1,5%
Deere & CompanyIndustriUSA1,4%
L Brands, Inc.ForbrugsgoderUSA1,2%
First Quantum Minerals Ltd.MaterialerCanada1,1%
Zebra Technologies Corporation Class ATeknologiUSA1,1%
Caterpillar Inc.IndustriUSA1,1%
Johnson Controls International plcIndustriUSA1,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.