Månedsrapport: Global, Maj 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Den gode stemning, der prægede april måned, fortsatte ind i maj med positive afkast på de globale aktiemarkeder. Yderligere fald i infektionsraten og forhåbninger om at have en vaccine mod COVID-19 klar inden årets udgang var med til at understøtte de positive tendenser.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 3,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i maj måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo juni 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi20,1%
Finans23,9%
Forbrugsgoder10,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Daiichi Sankyo Company0,3%33,4%
Genmab A/S0,5%25,8%
NEL ASA0,2%22,6%
DiaSorin S.p.A.0,5%21,3%
Chugai Pharmaceutical0,7%21,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Singapore Exchange0,2%-15,3%
CSL Limited0,4%-11,0%
Grifols, S.A.0,1%-9,5%
Galapagos NV0,7%-9,1%
Gilead Sciences0,6%-8,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans23,9%
Teknologi20,1%
Sundhed15,7%
Forsyning11,4%
Forbrugsgoder10,5%
Industri7,7%
Materialer3,8%
Øvrige6,9%

Landeallokering

USA62,3%
Japan6,6%
England5,1%
Canada5,0%
Schweiz2,9%
Spanien2,2%
Italien2,1%
Øvrige13,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
S&P Global, Inc.FinansUSA1,6%
MSCI Inc. Class AFinansUSA1,6%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,5%
Apple Inc.TeknologiUSA1,5%
Shopify, Inc. Class AForbrugsgoderCanada1,5%
Leidos Holdings, Inc.TeknologiUSA1,5%
Moody’s CorporationFinansUSA1,2%
Equinix, Inc.FinansUSA1,2%
Charter CommunicationsForbrugsgoderUSA1,1%
ANSYS, Inc.TeknologiUSA1,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.