Månedsrapport: Global, Maj 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De sidste måneders pæne stigninger på de globale aktiemarkeder blev afløst af fald i maj måned.

Faldene var især drevet af markedsaktørernes frygt for en eskalering i den globale handelskrig efter præsident Trump i starten af måneden annoncerede højere tariffer på kinesiske varer samt en mulig indførelse af tariffer på varer fra Mexico.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -0,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -5,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo maj blev andelen af aktier indenfor finans og industri øget med 2,9%-point, mens aktier indenfor forbrugsgoder og sundhed blev nedbragt med henholdsvis 3,0%-point og 2,5%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio juni 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans23,5%
Forsyning22,4%
Industri11,2%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi11,3%
Konsumentvarer10,0%
Forbrugsgoder9,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Grieg Seafood ASA0,2%24,0%
Fortescue Metals Group Ltd0,3%19,5%
Shopify, Inc. Class A0,3%14,3%
Keio Corporation0,3%11,3%
Barco NV0,2%11,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
QUALCOMM Incorporated0,2%-22,0%
Fortinet, Inc.0,6%-22,0%
NRG Energy, Inc.0,5%-16,8%
Valmet Corp0,3%-15,7%
Ocado Group PLC0,6%-14,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans23,5%
Forsyning22,4%
Teknologi11,3%
Industri11,2%
Konsumentvarer10,0%
Forbrugsgoder9,3%
Sundhed9,1%
Øvrige3,2%

Landeallokering

USA59,1%
Japan5,0%
Canada5,0%
England4,9%
New Zealand4,1%
Spanien3,4%
Schweiz2,8%
Øvrige15,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Thomson Reuters CorporationFinansCanada1,4%
American Tower CorporationFinansUSA1,4%
Ball CorporationIndustriUSA1,4%
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,4%
FAST RETAILING CO., LTD.KonsumentvarerJapan1,4%
Welltower, Inc.FinansUSA1,3%
American Electric Power Company, Inc.ForsyningUSA1,3%
Eversource EnergyForsyningUSA1,3%
HCP, Inc.FinansUSA1,3%
UDR, Inc.FinansUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.