Månedsrapport: Global, Maj 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2018

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Verdensaktieindekset endte maj måned i et stort plus hvilket især skyldtes, at amerikanske aktier steg pænt i kombination med en stigende amerikansk dollarkurs.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 5,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Fonden er nystartet per ultimo april 2018, og der vil derfor blive rapporteret om ændringer efter første planlagte re-allokering primo juli.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo juli.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi26,2%
Industri13,4%
Finans18,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation0,6%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Tokai Carbon Co., Ltd.0,8%68,9%
Align Technology, Inc.1,6%37,4%
Altri SGPS SA0,2%37,1%
Showa Denko K.K.0,1%33,9%
Micron Technology, Inc.0,7%29,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
FACC AG0,3%-19,0%
Commerzbank AG0,1%-18,4%
bpost SA0,1%-15,8%
Intesa Sanpaolo SpA0,2%-14,7%
FinecoBank SpA0,5%-13,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi26,2%
Finans18,8%
Industri13,4%
Forbrugsgoder12,4%
Sundhed9,3%
Konsumentvarer9,2%
Energi5,5%
Øvrige5,2%

Landeallokering

USA61,7%
Japan5,9%
England4,7%
Finland2,7%
Canada2,6%
Hong Kong2,6%
Italien2,2%
Øvrige17,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Align Technology, Inc.SundhedUSA1,6%
Valero Energy CorporationEnergiUSA1,5%
Adobe Systems IncorporatedTeknologiUSA1,4%
Red Hat, Inc.TeknologiUSA1,4%
Mastercard Incorporated Class AFinansUSA1,4%
T. Rowe Price GroupFinansUSA1,4%
PVH Corp.KonsumentvarerUSA1,3%
Moody’s CorporationFinansUSA1,3%
Progressive CorporationFinansUSA1,3%
Estee Lauder Companies Inc. Class AKonsumentvarerUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.