Månedsrapport: Global, Juni 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Den første halvdel af 2022 blev afsluttet med samme uro, som har karakteriseret de andre måneder. Det har endnu engang været inflation, rentestigninger og frygt for kommende recession, der har præget overskrifterne. Forbrugertilliden er især i den vestlige verden faldet drastisk, hvilket langsomt viser sig i virksomhedernes regnskaber. Selvom arbejdsløsheden fortsat er lav, frygter markedet at inflationen og rentestigningerne vil have negativ indflydelse på dette.

Energisektoren tog sit første store fald med et minus på over 12% på globalt plan. Dette sås tydeligt i porteføljen, hvor Uniper SE (-41,1%), Devon Energy Corporation (-23,4%) og Coterra Energy Inc. (-23,1%) alle led store fald. Derudover faldt den norske aluminiumsproducent Norsk Hydro ASA (-28,5%) blandt andet efter et skuffende regnskab for årets andet kvartal.

Der var ikke én sektor, som på globalt niveau leverede positivt afkast i juni, men der var dog stadig en række positive bidrag i porteføljen. Tyske Rheinmetall AG (+17,0%) var den mest stigende, hvilket nu har resulteret i et afkast på næsten 160% i det indeværende år. Ejendomsudvikleren CK Asset Holdings Limited (+10,9%) var den anden mest stigende. Stigningen kom uden store selskabsspecifikke nyheder, men de øvrige aktier i Hang Sang indekset fra Hong Kong steg ligeledes, og leverede dermed et af de eneste positive landeafkast for måneden.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -6,2%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -7,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio juni blev porteføljens eksponering mod industri (+2,5 %-point), sundhed (+2,0 %-point) og forsyning (+1,6 %-point) øget, mens teknologi (-6,6 %-point) og finans (-2,3 %-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo august 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed9,3%
Konsumentvarer8,4%
Forbrugsgoder8,9%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi13,4%
Industri21,8%
Finans17,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Rheinmetall AG0,1%17,0%
CK Asset Holdings Limited0,2%10,9%
General Mills, Inc.1,3%10,6%
Jeronimo Martins0,4%8,7%
TOKYO GAS Co., Ltd.0,1%8,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Uniper SE0,1%-41,1%
Norsk Hydro ASA0,2%-28,5%
Arkema SA0,1%-24,6%
Devon Energy Corporation1,1%-23,4%
Coterra Energy Inc.0,3%-23,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,1%
Teknologi18,9%
Sundhed11,9%
Industri11,9%
Forbrugsgoder10,2%
Energi10,1%
Konsumentvarer6,3%
Øvrige6,6%

Landeallokering

LandVægt
USA69,7%
Canada5,4%
England4,1%
Japan3,8%
Frankrig2,2%
Schweiz2,2%
Australien1,9%
Øvrige10,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
McKesson CorporationIndustriUSA1,7%
Consolidated Edison, Inc.ForsyningUSA1,7%
AbbVie, Inc.SundhedUSA1,6%
Exelon CorporationForsyningUSA1,6%
Hershey CompanyKonsumentvarerUSA1,6%
Cheniere Energy, Inc.IndustriUSA1,6%
Williams Companies, Inc.IndustriUSA1,5%
CF Industries Holdings, Inc.IndustriUSA1,5%
Archer-Daniels-Midland CompanyIndustriUSA1,5%
Mosaic CompanyIndustriUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.