Månedsrapport: Global, Juni 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Enphase Energy, Generac Holdings Inc. og Etsy Inc. var de mest stigende aktier i porteføljen med afkast på mellem 28% og 32% i juni måned. Solcelleproducenten Enphase Energy steg på linje med mange andre bæredygtige aktier, der også havde en positiv månedsudvikling.

I bunden af porteføljen lå svenske Evolution AB med et afkast på -14,9%. Aktien har dog, på trods af faldet, leveret et afkast på over 60% i 2021. På sektorniveau var det materialer og forbrugsgoder, der faldt mest. Bank of Ireland Group, Renishaw plc og Regions Financial Corporation faldt ligeledes med mellem -10 og -13%. Dette skyldtes blandt andet en bredere tilbagegang i finansaktier, som samlet faldt med -1,4%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 3,1%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,5%.

Falcon Global Momentum havde et kvartalsafkast på 3,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 7,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i juni 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio juli 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi23,8%
Sundhed7,5%
Industri25,2%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer6,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Enphase Energy, Inc.0,6%31,9%
Generac Holdings Inc.0,4%29,7%
Etsy, Inc.1,0%28,4%
Sunny Optical Technology0,3%28,1%
Geely Automobile0,2%27,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Evolution AB0,8%-14,9%
Bank of Ireland Group Plc0,1%-13,9%
Renishaw plc0,1%-10,9%
Regions Financial Corp0,3%-10,9%
Sumitomo Metal Mining0,2%-10,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri25,2%
Teknologi23,8%
Forbrugsgoder17,6%
Finans15,8%
Sundhed7,5%
Materialer6,7%
Konsumentvarer2,0%
Øvrige1,4%

Landeallokering

USA63,9%
Canada4,7%
Japan4,6%
England4,4%
Sverige2,7%
Danmark2,5%
Holland2,3%
Øvrige14,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
News Corporation Class AForbrugsgoderUSA1,8%
SVB Financial GroupFinansUSA1,5%
Quanta Services, Inc.IndustriUSA1,5%
Deere & CompanyIndustriUSA1,4%
United Rentals, Inc.FinansUSA1,4%
L Brands, Inc.ForbrugsgoderUSA1,2%
Zebra Technologies CorpTeknologiUSA1,2%
Johnson Controls InternationalIndustriUSA1,1%
Align Technology, Inc.SundhedUSA1,1%
Aptiv PLCIndustriUSA1,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.