Månedsrapport: Global, Juni 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Starten af juni måned fulgte tendensen fra de foregående måneder med store stigninger, hvor MSCI World indekset steg med næsten 5% den første uge i måneden.

Den positive stemning, som blandt andet blev skabt af forhåbninger om yderligere genåbninger, vendte relativt hurtigt som konsekvens af stigende infektionsrater i dele af Europa og USA.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 1,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,6%.

Afkastet for 2. kvartal blev 16,0% for Falcon Global Momentum og 16,3% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2020 er på -3,3% for Falcon Global Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 6,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo juni blev porteføljens andel af aktier indenfor finanssektoren sænket med 4,7%-point. Positionerne indenfor henholdsvis forbrugsgoder, sundhed og teknologi blev hver især øget med over 2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo juli 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi22,2%
Forbrugsgoder13,2%
Industri6,8%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning9,7%
Konsumentvarer3,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
ASM International N.V.0,4%31,6%
Metlifecare Limited0,2%26,3%
NEL ASA0,5%25,7%
Shopify, Inc. Class A1,9%24,1%
Fisher & Paykel Healthcare0,6%22,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Hikma Pharmaceuticals0,3%-14,5%
Biogen Inc.0,2%-13,7%
Daiichi Sankyo Company0,5%-13,7%
NortonLifeLock Inc.1,0%-13,3%
Leidos Holdings, Inc.0,9%-11,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi22,2%
Finans19,2%
Sundhed17,7%
Forbrugsgoder13,2%
Forsyning9,7%
Industri6,8%
Materialer4,0%
Øvrige7,2%

Landeallokering

USA61,6%
Japan7,4%
Canada5,4%
England4,8%
Schweiz2,9%
Spanien2,0%
Holland2,0%
Øvrige13,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Shopify, Inc. Class AForbrugsgoderCanada1,9%
Apple Inc.TeknologiUSA1,6%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,6%
S&P Global, Inc.FinansUSA1,5%
MSCI Inc. Class AFinansUSA1,5%
Equinix, Inc.FinansUSA1,5%
Charter CommunicationsForbrugsgoderUSA1,3%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,3%
Adobe Inc.TeknologiUSA1,2%
ResMed Inc.SundhedUSA1,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.