Månedsrapport: Global, Juni 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder endte juni måned med fine stigninger.

Lempelige toner fra både den europæiske og den amerikanske centralbank i forhold til pengepolitikken, samt forhåbninger omkring en handelsaftale mellem Kina og USA var med til at løfte aktierne højere i juni måned.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 2,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,1%.

Afkastet for 2. kvartal blev 2,2% for Falcon Global Momentum og 2,3% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 1. halvår 2019 er på 17,0% for Falcon Global Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er steget med 17,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio juni blev andelen af aktier indenfor finans og industri øget med henholdsvis 2,1%-point og 1,9%-point, mens aktier indenfor sundhed og forbrugsgoder blev nedbragt med henholdsvis 2,7%-point og 1,6%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo august 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning22,5%
Industri13,1%
Teknologi13,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi0,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Keysight Technologies Inc.1,0%16,9%
Getinge AB Class B0,4%14,0%
Mettler-Toledo Int. Inc.0,3%13,6%
Auckland Int. Airport Ltd.0,6%13,3%
Meridian Energy Ltd.0,6%12,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Etab. Franz Colruyt N.V.0,4%-23,4%
NEL ASA0,6%-12,9%
Auto Trader Group PLC0,4%-9,7%
Eli Lilly and Company0,8%-6,5%
Paychex, Inc.0,9%-6,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans25,5%
Forsyning22,5%
Industri13,1%
Teknologi13,0%
Konsumentvarer8,4%
Forbrugsgoder7,3%
Sundhed6,4%
Øvrige3,8%

Landeallokering

USA59,4%
England5,1%
New Zealand4,6%
Canada4,6%
Schweiz3,6%
Spanien3,4%
Australien2,9%
Øvrige16,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Ball CorporationIndustriUSA1,4%
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,4%
Thomson Reuters CorporationFinansCanada1,4%
American Water Works Company, Inc.ForsyningUSA1,3%
Chipotle Mexican Grill, Inc.ForbrugsgoderUSA1,3%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,3%
American Tower CorporationFinansUSA1,3%
American Electric Power Company, Inc.ForsyningUSA1,3%
Eversource EnergyForsyningUSA1,3%
Welltower, Inc.FinansUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.