Månedsrapport: Global, Juni 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2018

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Juni måned bød på endnu en runde med fornyet frygt i forhold til en global handelskrig og effekten af en sådan på virksomhedernes indtjening var derfor månedens fokus. Aktierne i USA endte dog over en bred kam et godt kvartal med plus for måneden, mens europæiske aktier og aktier i stillehavsområdet endte måneden med et lille fald.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum minus 2,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 0,1%. Siden opstart ultimo april 2018 er Falcon Global Momentum steget med 4,6%, mens sammenligningsindekset er steget med 5,3%

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Fonden er nystartet per ultimo april 2018, og der vil derfor blive rapporteret om ændringer efter første planlagte re-allokering primo juli.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo juli.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder12,6%
Sundhed9,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri13,2%
Teknologi26,0%
Konsumentvarer9,2%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Daiichi Sankyo Company Ltd0,3%19,0%
Michael Kors Holdings Ltd0,7%16,1%
NetApp, Inc.1,2%15,0%
FinecoBank SpA0,6%13,2%
Monster Beverage Corp.0,3%12,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Nektar Therapeutics0,4%-39,1%
Red Hat, Inc.1,2%-17,2%
Venture Corporation Limited0,4%-17,0%
UNIQA Insurance Group AG0,2%-17,0%
Fiat Chrysler Automobiles0,1%-15,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi26,0%
Finans18,7%
Industri13,2%
Forbrugsgoder12,6%
Sundhed9,5%
Konsumentvarer9,2%
Energi5,4%
Øvrige5,4%

Landeallokering

USA61,9%
Japan6,3%
England4,7%
Finland2,7%
Canada2,7%
Hong Kong2,4%
New Zealand2,2%
Øvrige17,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Align Technology, Inc.SundhedUSA1,7%
Adobe Systems IncorporatedTeknologiUSA1,5%
Mastercard Incorporated Class AFinansUSA1,4%
Valero Energy CorporationEnergiUSA1,4%
S&P Global, Inc.FinansUSA1,4%
Moody’s CorporationFinansUSA1,3%
T. Rowe Price GroupFinansUSA1,3%
Progressive CorporationFinansUSA1,3%
Total System Services, Inc.TeknologiUSA1,3%
Estee Lauder Companies Inc. Class AKonsumentvarerUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.