Månedsrapport: Global, Juli 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Den ekstraordinære uro, som prægede den første halvdel af året, blev aflyst af en optur i juli måned. Dette var på trods af en rentestigning fra den amerikanske centralbank, samt at den amerikanske økonomi gik i teknisk recession. Den økonomiske tilbagegang skabte netop lavere inflationsforventninger og dermed udsigt til lavere rentestigninger end tidligere forventet.

Den australske teknologivirksomhed Wisetech Global Ltd steg med 37,9%, hvilket blandt andet skyldes en opjustering. Stålproducenten Nucor Corporation (+33,5%) steg ligeledes kraftigt efter et stærkt resultat for andet kvartal samt enighed om en infrastrukturplan i USA, som ventes at hæve indtjeningen yderligere for virksomheden. Den tredje mest stigende aktie, Arista Networks, Inc. (+27,7%), steg ligeledes på baggrund af et stærkt regnskab.

Den tyske forsvarsindustrikoncern Rheinmetall AG (-18,1%) have modsat markedet en tilbagegang, men aktien er på trods af dette steget med over 110% i indeværende år. Tilbagegangen skyldtes blandt andet lave forventninger til virksomhedens andet kvartal. Det spanske energivirksomhed Repsol SA (-11,9%) faldt ligeledes på regnskabsresultater, som lå under markedets forventninger samt efter den spanske regering annoncerede en midlertidig skattestigning for finans- og energiselskaber. Denne skattestigning ramte også spanske CaixaBank SA (-11,6%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 7,2%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 10,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget ændringer i porteføljen i juli 2022.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio august 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri22,4%
Energi13,9%
Forsyning10,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Orron Energy AB0,1%84,5%
Wisetech Global Ltd.0,1%37,9%
Nucor Corporation0,5%33,5%
Arista Networks, Inc.0,3%27,7%
Tourmaline Oil Corp.0,8%23,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Rheinmetall AG0,1%-18,7%
Repsol SA0,2%-11,9%
CaixaBank SA0,1%-11,6%
Orange SA0,2%-10,8%
Telefonica SA0,3%-10,3%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,1%
Teknologi18,9%
Sundhed11,9%
Industri11,9%
Forbrugsgoder10,2%
Energi10,1%
Konsumentvarer6,3%
Øvrige6,5%

Landeallokering

LandVægt
USA69,9%
Canada5,5%
England4,1%
Japan3,8%
Schweiz2,2%
Frankrig2,1%
Australien1,9%
Øvrige10,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
McKesson CorporationIndustriUSA1,7%
Consolidated Edison, Inc.ForsyningUSA1,7%
Cheniere Energy, Inc.IndustriUSA1,7%
Hershey CompanyKonsumentvarerUSA1,6%
Exelon CorporationForsyningUSA1,6%
Williams Companies, Inc.IndustriUSA1,6%
CF Industries Holdings, Inc.IndustriUSA1,6%
Archer-Daniels-Midland CompanyIndustriUSA1,5%
AbbVie, Inc.SundhedUSA1,5%
Mosaic CompanyIndustriUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.