Månedsrapport: Global, Juli 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I juli måned var den mest stigende aktie Moderna Inc (+50,5%). Selskabet steg især, da den blev tilføjet til S&P 500 indekset. Den næstmest stigende aktie var Sartorius Stedim Biotech SA (+20,7%), som offentliggjorde et flot resultat for 2. kvartal med en stigning i omsætningen på 61,1%.

Futu Holdings Ltd. (-42,8%) var den mest faldende i porteføljen, der på trods af det betydelige fald stadig er steget med 109,3% i 2021. NovoCure Ltd. (-30,5%) leverede også et negativt afkast i juli måned efter et skuffende regnskab for 2. kvartal.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 0,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev i juli måned foretaget store ændringer i Falcon Global Momentum, eftersom mandatet er blevet justeret til at vælge aktier indenfor et bredt globalt aktieindeks frem for de enkelte landes eliteindeks.

Implementeringen af denne ændring førte til følgende ændringer på sektorniveau; En reduktion af aktier indenfor teknologi (-4,7 %-point) og forbrugsvarer (-4,0 %-point). Disse blev erstattet af aktier indenfor finans (+7,7 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio august 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed6,8%
Industri26,0%
Finans22,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Moderna, Inc.0,7%50,5%
Sartorius Stedim Biotech SA0,2%20,7%
Monolithic Power Systems0,4%20,3%
HCA Healthcare Inc0,4%20,1%
Blackstone Group Inc.0,4%19,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Futu Holdings Ltd. ADR0,3%-42,8%
NovoCure Ltd.0,3%-30,5%
Pinterest, Inc. Class A0,2%-25,4%
Plug Power Inc.0,3%-20,2%
Afterpay Limited0,2%-19,9%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri26,0%
Finans22,4%
Teknologi19,3%
Forbrugsgoder14,6%
Materialer8,6%
Sundhed6,8%
Konsumentvarer1,4%
Øvrige0,9%

Landeallokering

USA62,0%
Japan5,7%
Canada4,9%
Sverige4,2%
England4,1%
Frankrig3,5%
Tyskland2,9%
Øvrige12,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
AMERCOFinansUSA1,3%
Deere & CompanyIndustriUSA1,3%
SVB Financial GroupFinansUSA1,3%
Generac Holdings Inc.IndustriUSA1,1%
Johnson Controls International plcIndustriUSA1,1%
Nucor CorporationMaterialerUSA1,1%
Zebra Technologies Corporation Class ATeknologiUSA1,1%
Pentair plcIndustriUSA1,1%
Applied Materials, Inc.IndustriUSA1,1%
United Rentals, Inc.FinansUSA1,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.