Månedsrapport: Global, Juli 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Efter flere måneder med positive afkast, endte juli måned med en mindre tilbagegang på flere af de globale aktiemarkeder. Dette skete blandt andet som konsekvens af et fortsat stigende antal COVID-19 sager i USA, samt en stigning af infektionsraterne i flere lande i Europa. Ydermere er nogle af pandemiens økonomiske konsekvenser begyndt at vise sig, for eksempel i form af en voldsom kontraktion i USA’s BNP for 2. kvartal i år.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 1,4%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -0,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i juli blev porteføljens andel af aktier indenfor finans- og forsyningssektorerne sænket med 4,5%- og 4,1%-point. Positionerne indenfor henholdsvis forbrugsgoder, sundhed og materialer blev øget med over 2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo august 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi23,2%
Materialer6,3%
Finans14,7%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Advanced Micro Devices1,4%39,7%
Kinnevik AB Class B0,2%26,6%
Fortescue Metals Group0,7%24,3%
Kinross Gold Corp0,4%23,1%
Getinge AB Class B0,4%22,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Chugai Pharmaceutical Co.0,6%-20,4%
Gilead Sciences, Inc.0,5%-14,2%
Orion Oyj Class B0,3%-14,1%
Recruit Holdings Co., Ltd.0,2%-14,0%
Casio Computer Co., Ltd.0,2%-13,4%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi23,2%
Sundhed20,1%
Forbrugsgoder15,3%
Finans14,7%
Industri7,4%
Materialer6,3%
Forsyning5,6%
Øvrige7,4%

Landeallokering

USA62,3%
Japan7,6%
Canada4,7%
England4,3%
Schweiz2,5%
Danmark2,2%
Holland2,1%
Øvrige14,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Apple Inc.TeknologiUSA1,7%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,7%
Shopify, Inc.ForbrugsgoderCanada1,5%
Adobe Inc.TeknologiUSA1,5%
S&P Global, Inc.FinansUSA1,4%
Newmont CorporationMaterialerUSA1,4%
Equinix, Inc.FinansUSA1,4%
MSCI Inc.FinansUSA1,4%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,4%
Advanced Micro DevicesTeknologiUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.