Månedsrapport: Global, Juli 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I juli steg de globale aktiemarkeder, målt i danske kroner, godt hjulpet på vej af en stigende amerikansk dollar.

Regnskabssæsonen for 2. kvartal er i fuld gang og mange amerikanske selskaber har leveret bedre end forventede resultater. Forventningerne har dog været skruet meget ned over de sidste 6 måneder, hvilket har sat barren lavt. Det har til gengæld ikke forhindret de ledende amerikanske indeks i at sætte nye kursrekorder i juli.

 

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 2,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke blevet foretaget ændringer i porteføljen i juli måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo august 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans25,7%
Forsyning22,4%
Forbrugsgoder7,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation1,4%
Materialer1,3%
Energi0,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Hershey Company0,7%15,9%
Starbucks Corporation1,2%15,6%
Chugai Pharmaceutical Co.0,3%12,5%
SBA Communications Corp.0,7%11,7%
Chipotle Mexican Grill, Inc.1,4%11,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Valmet Corp0,3%-19,6%
Micro Focus International0,5%-17,1%
Enagas SA0,3%-13,4%
Rakuten, Inc.0,2%-11,5%
Toyo Seikan Group Holdings0,2%-9,3%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans25,7%
Forsyning22,4%
Teknologi13,0%
Industri12,9%
Konsumentvarer8,6%
Forbrugsgoder7,5%
Sundhed6,3%
Øvrige3,6%

Landeallokering

USA60,4%
England4,9%
Canada4,7%
New Zealand4,5%
Schweiz3,6%
Spanien3,2%
Australien2,8%
Øvrige15,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Ball CorporationIndustriUSA1,5%
Chipotle Mexican Grill, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
Thomson Reuters CorporationFinansCanada1,4%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,4%
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,4%
American Tower CorporationFinansUSA1,4%
American Water Works Company, Inc.ForsyningUSA1,3%
Welltower, Inc.FinansUSA1,3%
Equity ResidentialFinansUSA1,3%
American Electric Power Company, Inc.ForsyningUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.