Månedsrapport: Global, Juli 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2018

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Juli måned markerede starten på regnskabssæsonen, hvor analytikernes indtjeningsforventninger generelt blev indfriet. Samtidig sås en nedskalering af den verserende globale handelskonflikt, hvilket fik aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet til at ende i plus for måneden.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum et plus på 1,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo juli nedbragte vi andelen af finansaktier mens andelen af aktier indenfor industri- og energisektoren blev forøget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio august.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed10,6%
Teknologi25,7%
Energi8,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder13,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
AT&S AG0,2%28,9%
Keurig Dr Pepper Inc.0,1%22,0%
Verbund AG Class A0,7%21,7%
SalMar ASA0,7%21,5%
FACC AG0,3%19,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Twitter, Inc.0,2%-27,2%
IPG Photonics Corporation0,2%-25,8%
Stora Enso Oyj Class R0,5%-15,7%
Netflix, Inc.1,3%-14,0%
CSPC Pharma. Group Ltd.0,2%-13,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi25,7%
Finans17,6%
Forbrugsgoder13,0%
Industri11,1%
Sundhed10,6%
Konsumentvarer9,5%
Energi8,2%
Øvrige4,3%

Landeallokering

USA60,9%
Japan6,5%
England4,9%
Canada3,2%
Finland3,1%
Norge2,8%
New Zealand2,5%
Øvrige16,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Align Technology, Inc.SundhedUSA1,6%
Valero Energy CorporationEnergiUSA1,4%
Amazon.com, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
Kohl’s CorporationForbrugsgoderUSA1,4%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,4%
Adobe Systems IncorporatedTeknologiUSA1,3%
Mastercard IncorporatedFinansUSA1,3%
Total System Services, Inc.TeknologiUSA1,3%
T. Rowe Price GroupFinansUSA1,3%
Boeing CompanyTeknologiUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.