Månedsrapport: Global, Januar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2023

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Aktiemarkederne startede året stærkt med stigninger i flere globale regioner, hvor især forbrugsgoder (+12,9%), telekommunikation (+12,0%) og teknologi (+8,7%) førte an. Optimisme omkring genåbningen af Kina samt tegn på aftagende inflation skabte en positiv stemning. De relativt hurtige skift i markedet har dog gjort, at momentum faktoren (-0,8%) i denne måned har underperformet.

Den mest stigende aktie var det australske mineselskab Pilbara Minerals Limited (+29,4%) som aflagde et stærkt regnskab. Aktien var ellers blandt de mest faldende aktier i december med et afkast på -21,1%. Selskabet udvinder især lithium, som analytikere ser positivt på. Stålproducenten Nucor Corporation (+26,1%) afgav ligeledes et stærkt kvartalsregnskab. Derudover har genåbningen af Kina givet yderligere medvind grundet øget efterspørgsel efter lithium til el-køretøjer samt stål til byggerier. Til sidst steg Deutsche Lufthansa AG (+25,1%), der har offentliggjort intentioner om at købe en andel af det italiensk-statsejede flyselskab ITA Airways.

De tre energiselskaber Enphase Energy, Inc. (-17,9%), Equinor ASA (-14,0%) og Texas Pacific Land Corporation (-16,3%) var de mest faldende aktier i porteføljen. Faldende energipriser på især naturgas i december og januar har foreløbigt sat en stopper for momentum i flere energiaktier.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -1,2%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 5,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen ultimo januar 2023 blev positioner i aktier inden for finans (+2,6 %-point), materialer (+1,0 %-point), telekommunikation (+0,9 %-point) og forbrugsgoder (+0,7 %-point) øget. Disse aktier blev erstattet med aktier inden for konsumentvarer (-2,6 %-point), sundhed (-1,6 %-point) og forsyning (-1,6 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo marts 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans21,2%
Materialer6,9%
Energi9,8%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed23,9%
Konsumentvarer7,7%
Forsyning4,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Pilbara Minerals Limited0,1%29,4%
Nucor Corporation0,4%26,1%
Deutsche Lufthansa AG0,1%25,1%
Swatch Group Ltd. Bearer0,1%24,1%
Burberry Group plc0,1%22,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Enphase Energy, Inc.0,5%-17,9%
Texas Pacific Land Corp0,8%-16,3%
Equinor ASA0,7%-14,0%
Archer-Daniels-Midland1,0%-12,3%
Booz Allen Hamilton0,4%-11,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed23,9%
Finans21,2%
Industri11,4%
Energi9,8%
Konsumentvarer7,7%
Materialer6,9%
Forbrugsgoder6,6%
Øvrige12,5%

Landeallokering

LandVægt
USA69,2%
Japan4,7%
England3,7%
Tyskland3,5%
Frankrig2,8%
Singapore2,2%
Schweiz1,9%
Øvrige12,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,7%
Cigna CorporationSundhedUSA2,1%
UnitedHealth Group IncorporatedSundhedUSA2,0%
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedSundhedUSA1,9%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,8%
Amgen Inc.SundhedUSA1,8%
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA1,8%
Gilead Sciences, Inc.SundhedUSA1,7%
AbbVie, Inc.SundhedUSA1,6%
Chubb LimitedFinansUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.