Månedsrapport: Global, Januar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Udsigter til en mindre lempelig pengepolitik skabte en negativ stemning på de globale aktiemarkeder i januar måned kombineret med kraftigt stigende energipriser.

Det kan også ses på vinderne i porteføljen, der alle er energivirksomheder; ConocoPhillips (+24,6%), Inpex Corporation (+16,5%) og Devon Energy Corporation (+16,5%)

Aktier med høje værdiansættelser, typisk indenfor teknologi og sundhed, blev ramt hårdt. Dette var netop en tendens, der kunne ses i bunden af porteføljen, hvor vækstaktierne NIBE Industrier AB Class B (-37,2%), Moderna, Inc. (-32,3%) og EQT AB (-28,5%) var de mest faldende aktier.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -8,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -3,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo januar blev aktier indenfor industri reduceret med -5,7 %-point. Aktier indenfor finans (+2,7 %-point), teknologi (+2,3 %-point) og forsyning (+1,0 %-point) blev øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo februar 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi1,7%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi30,8%
Sundhed10,6%
Finans26,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
ConocoPhillips0,5%24,6%
Inpex Corporation0,1%16,5%
Devon Energy Corporation0,6%16,5%
Lundin Energy AB0,1%14,8%
Wells Fargo & Company0,8%13,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NIBE Industrier AB Class B0,2%-37,2%
Moderna, Inc.0,6%-32,3%
EQT AB0,3%-28,5%
Lasertec Corp.0,2%-28,2%
Nemetschek SE0,1%-28,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi30,8%
Finans26,1%
Industri14,7%
Sundhed10,6%
Forbrugsgoder7,7%
Konsumentvarer4,4%
Forsyning1,8%
Øvrige3,9%

Landeallokering

USA67,5%
Frankrig5,7%
Japan4,8%
England4,4%
Schweiz3,2%
Australien2,6%
Holland2,2%
Øvrige9,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA3,1%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA2,1%
Blackstone Inc.FinansUSA2,0%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,9%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,8%
ASML Holding NVTeknologiHolland1,6%
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig1,6%
Broadcom Inc.TeknologiUSA1,4%
Fortinet, Inc.TeknologiUSA1,4%
Johnson Controls International plcIndustriUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.