Månedsrapport: Global, Januar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Januar måned endte med et beskedent afkast på det globale aktiemarked, hvor MSCI World indekset steg med 0,3%. Sektorer med størst fald var forbrugsvarer, industri og finans, der faldt med henholdsvis 3,7%, 2,2% og 1,4%, hvorimod energisektoren havde den største stigning på 3,5% sammen med kommunikation på 2,0%. I porteføljen havde Pharma Mar SA den største stigning med et afkast på 47,8% efter positive nyheder om deres middel mod Covid-19. I bunden lå Pandora A/S, Fresnillo PLC og Xiaomi Corp. med fald på -12,9%, -11,6% og -11,5%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -0,1%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 0,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen af porteføljen primo januar 2021 blev vægten af aktier i industrisektoren øget med 1,7%-point, mens andelen af aktier inden for forbrugsgoder og materialer blev sænket med 1,2%- og 0,9%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo februar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed17,8%
Finans7,0%
Forbrugsgoder17,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning2,9%
Materialer4,5%
Industri18,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Pharma Mar SA0,4%47,8%
Taiyo Yuden Co., Ltd.0,4%26,8%
Ocado Group PLC0,2%22,8%
Tencent Holdings Ltd.0,6%21,6%
Hong Kong Exchanges Ltd.0,6%17,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Pandora A/S0,6%-12,9%
Fresnillo PLC0,4%-11,6%
Xiaomi Corp. Class B0,3%-11,5%
Verisk Analytics Inc0,3%-11,1%
MSCI Inc. Class A0,6%-10,9%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi27,1%
Industri18,6%
Sundhed17,8%
Forbrugsgoder17,0%
Finans7,0%
Materialer4,5%
Forsyning2,9%
Øvrige5,1%

Landeallokering

USA61,4%
Japan5,9%
Danmark3,8%
England3,5%
Canada3,2%
Hong Kong2,9%
Holland2,2%
Øvrige17,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
QUALCOMM IncTeknologiUSA1,5%
PerkinElmer, Inc.SundhedUSA1,5%
Synopsys, Inc.TeknologiUSA1,4%
Cadence Design Systems, Inc.TeknologiUSA1,4%
Thermo Fisher Scientific Inc.SundhedUSA1,4%
PayPal Holdings IncTeknologiUSA1,4%
Mettler-Toledo International Inc.SundhedUSA1,4%
Agilent Technologies, Inc.SundhedUSA1,4%
Danaher CorporationSundhedUSA1,4%
ServiceNow, Inc.TeknologiUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.