Månedsrapport: Global, Januar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder fik en god start på året på trods af konflikten mellem Iran og USA, hvorefter det første trin mod en afgørelse på handelskrigen mellem USA og Kina forstærkede den gode stemning.

Den positive stemning blev dog dæmpet i slutningen af måneden med udbruddet af coronavirus i Kina, hvilket siden har skabt uro på aktiemarkederne. Denne uro var især tydelig i emerging markets og stillehavsområdet, der endte med de største fald for måneden.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 2,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 0,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen ultimo januar blev aktier indenfor forsyningssektoren og teknologisektoren øget med henholdsvis 1,6%-point og 1,3%-point hvorimod allokeringerne til konsumentvare- og industrisektoren blev reduceret med henholdsvis 1,7%-point og 1,3%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo marts 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning18,8%
Finans29,9%
Teknologi15,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Shopify, Inc. Class A0,3%18,6%
Cellnex Telecom S.A.0,8%17,1%
PulteGroup, Inc.1,0%16,6%
TransDigm Group1,1%16,4%
Fujitsu Limited0,3%15,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Target Corporation0,3%-12,5%
Thai Beverage Public Co.0,2%-10,9%
AutoZone, Inc.0,6%-10,0%
Toho Co. Ltd.0,2%-9,5%
Keysight Technologies Inc0,6%-8,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,9%
Forsyning18,8%
Teknologi15,4%
Industri10,0%
Forbrugsgoder9,8%
Konsumentvarer5,4%
Sundhed4,8%
Øvrige5,9%

Landeallokering

USA62,5%
England5,1%
Japan4,8%
Canada4,7%
Italien2,8%
New Zealand2,8%
Spanien2,7%
Øvrige14,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NextEra Energy, Inc.ForsyningUSA1,5%
Southern CompanyForsyningUSA1,5%
Entergy CorporationForsyningUSA1,4%
Lam Research CorporationTeknologiUSA1,4%
IHS Markit Ltd.FinansUSA1,4%
Western Union CompanyFinansUSA1,4%
FirstEnergy Corp.ForsyningUSA1,4%
Mid-America Apartment Communities, Inc.FinansUSA1,4%
KLA CorporationTeknologiUSA1,3%
TransDigm Group IncorporatedTeknologiUSA1,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.