Månedsrapport: Global, Januar 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, og havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Efter nogle hårde måneder på de finansielle markeder, fandt markedsaktørerne igen de positive briller og risikovilligheden frem. Det sendte globale aktier markant højere op i januar måned, som også markerede starten på sæsonen for 4. kvartalsregnskaberne. Her bidrog positive regnskaber til månedens gode performance.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum plus 6,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 7,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo januar blev aktier indenfor forsyning og finans øget med henholdsvis 8%-point og 2%-point, hvoraf mange var nye aktier, der ikke i forvejen var i porteføljen. Teknologiaktier blev reduceret med 4%-point, og aktier indenfor energi blev reduceret med 2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio februar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi19,8%
Finans16,7%
Forbrugsgoder14,9%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation0,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Aker BP ASA0,4%33,1%
Aker ASA Class A0,4%32,4%
Advanced Micro Devices, Inc.0,3%31,8%
Xilinx, Inc.0,4%31,0%
Ocado Group PLC0,9%29,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Sumitomo Dainippon0,4%-26,4%
ResMed Inc.0,3%-16,7%
Macy’s Inc.0,2%-12,0%
McCormick & Company, Inc.0,6%-11,5%
Hargreaves Lansdown plc0,3%-9,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi19,8%
Sundhed17,2%
Finans16,7%
Forbrugsgoder14,9%
Forsyning10,1%
Industri8,9%
Konsumentvarer6,9%
Øvrige5,5%

Landeallokering

USA64,8%
Japan6,4%
England4,0%
Norge3,8%
New Zealand2,4%
Belgien2,3%
Danmark2,2%
Øvrige14,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,5%
HCA Healthcare IncSundhedUSA1,5%
Motorola Solutions, Inc.TeknologiUSA1,3%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,1%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA1,1%
Mastercard Incorporated Class AFinansUSA1,1%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,1%
Verisk Analytics Inc.FinansUSA1,1%
Boston Scientific CorporationSundhedUSA1,1%
FirstEnergy Corp.ForsyningUSA1,0%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.