Månedsrapport: Global, Februar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2023

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Forventningerne til økonomien blev ændret i februar, da de nøgletallene viste robusthed. Markedsaktørerne skulle derfor indprise højere renter end tidligere, da centralbankerne hævede nievauet yderligere i februar. I Europa er risikoen for recession faldet drastisk, hvor især faldende energipriser har givet et fald i inflationen. Dog er kerneinflationen uændret.

Afkastene i porteføljen var drevet af regnskabssæsonen, som i høj grad dikterede månedens vindere og tabere. Den mest stigende aktie i porteføljen var den britiske bankkoncern Standard Chartered PLC (+18,1%), der offentliggjorde et stærkt resultat for det sidste kvartal af 2022. Banksektoren i Europa har overordnet set klaret sig utroligt godt de seneste måneder, hvilket også kan ses på positioner som Banco BBVA S.A. (+14,1%). De øvrige mest stigende aktier, W.W. Grainger, Inc. (+16,5%) og BP p.l.c. (+14,6%), blev ligeledes belønnet med høje afkast for deres kvartalsresultater.

Bunden af porteføljen var domineret af de to australske mineselskaber Northern Star Resources Ltd (-19,0%) og Pilbara Minerals Limited (-13,9%), der begge offentliggjorde skuffende halvårsresultater. Pilbara Minerals er især blevet ramt på en faldende lithiumpris. Northern Star Resources er et guldmineselskab, der har været udfordret på guldprisen i februar, som er faldet med 3,1%. Aramark (-15,1%) blev også trukket ned, da selskabet ramte under analytikernes estimater.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -0,1%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 0,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i februar 2023.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo marts 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans21,6%
Energi10,1%
Industri11,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed23,2%
Forsyning4,2%
Materialer6,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Standard Chartered PLC0,5%18,1%
W.W. Grainger, Inc.0,7%16,5%
BP p.l.c.1,3%14,6%
Banco BBVA, S.A.0,2%14,1%
Hubbell Incorporated0,2%13,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Northern Star Resources0,1%-19,0%
Aramark0,2%-15,1%
Pilbara Minerals Limited0,1%-13,9%
Alnylam Pharmaceuticals0,2%-13,4%
Roche Holding Ltd0,1%-12,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed23,2%
Finans21,6%
Industri11,5%
Energi10,1%
Konsumentvarer7,8%
Materialer6,9%
Forbrugsgoder6,5%
Øvrige12,4%

Landeallokering

LandVægt
USA69,5%
Japan4,2%
England3,9%
Tyskland3,5%
Frankrig2,8%
Singapore2,0%
Canada1,9%
Øvrige12,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,7%
UnitedHealth Group IncorporatedSundhedUSA1,9%
Cigna GroupSundhedUSA1,9%
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedSundhedUSA1,8%
Amgen Inc.SundhedUSA1,8%
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA1,7%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,7%
AbbVie, Inc.SundhedUSA1,7%
Gilead Sciences, Inc.SundhedUSA1,6%
Progressive CorporationFinansUSA1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.