Månedsrapport: Global, Februar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Den enorme uro skabt af krisen i Ukraine har haft stor indflydelse på de finansielle markeder. De mest iøjefaldende tendenser er yderligere stigninger i råvarepriser, mere afventende centralbanker i forhold til renteforhøjelser, og store konsekvenser for virksomheder, der er eksponeret overfor Rusland.

Disse tendenser var tydelige i porteføljen, hvor mineselskabet South32 Ltd. (+28,4%) har nydt godt af de stigende råvarepriser. Den bæredygtige aluminiumsproducent Norsk Hydro ASA (+24,4%) steg af samme årsag. Afslutningsvis havde cybersikkerhedsselskabet Cloudflare Inc. (+20,5%) et comeback efter længere tids fald, eftersom der i forbindelse med invasionen af Ukraine er forøgede risici om cyberangreb. Cloudflare tilbyder sikkerhed mod dette. Blandt andet hjalp selskabet for nyligt det ukrainske forsvar mod et DDoS angreb.

De største negative konsekvenser i porteføljen sås hos europæiske banker, som generelt er højt eksponeret overfor Rusland. Dermed var de mest faldende aktier stort set alle europæiske bankaktier, heriblandt Raiffeisen Bank Int. (-40,8%), Uniper SE (-28,8%), Erste Group Bank (-22,4%) og Societe Generale (-21,6%). Udover disse blev EPAM Systems (-56,5%) meget hårdt ramt,  da de har en stor del af deres personale i Ukraine, Rusland og Hviderusland samt en stor mængde kontanter i banker fra de førnævnte lande. EPAM forsøger at få deres personale til mere sikre områder.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -3,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -2,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo februar blev aktier indenfor teknologi (-5,1 %-point) og industri (2,9 %-point) reduceret. I stedet for disse blev aktier inden for energi (+5,2 %-point), konsumentvarer (+1,8 %-point) og sundhed (+1,3 %-point) øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio marts 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi6,9%
Materialer0,7%
Telekommunikation1,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans24,7%
Teknologi25,7%
Forbrugsgoder8,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
South32 Ltd.0,1%28,4%
Norsk Hydro ASA0,1%24,4%
Cloudflare Inc Class A0,5%20,5%
Nippon Yusen Kaisha0,3%19,7%
Cheniere Energy, Inc.1,0%18,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
EPAM Systems, Inc.0,2%-56,5%
Raiffeisen Bank Int. AG0,0%-40,8%
Uniper SE0,2%-28,8%
Erste Group Bank AG0,4%-22,4%
Societe Generale S.A.0,1%-21,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi25,7%
Finans24,7%
Sundhed12,0%
Industri11,8%
Forbrugsgoder8,6%
Energi6,9%
Konsumentvarer6,1%
Øvrige4,2%

Landeallokering

USA72,8%
Japan4,8%
England4,3%
Frankrig3,8%
Australien2,4%
Schweiz2,0%
Holland1,5%
Øvrige8,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NVIDIA CorporationTeknologiUSA2,3%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,1%
Blackstone Inc.FinansUSA2,0%
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA1,8%
Pfizer Inc.SundhedUSA1,6%
Fortinet, Inc.TeknologiUSA1,6%
Broadcom Inc.TeknologiUSA1,6%
Costco Wholesale CorporationForbrugsgoderUSA1,5%
Accenture Plc Class ATeknologiUSA1,3%
McDonald’s CorporationForbrugsgoderUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.