Månedsrapport: Global, Februar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Et rentehop skabte fald i de største vækstaktier i slutningen af måneden midt i en turbulent regnskabssæson. På porteføljeniveau lå Twitter, Inc. i top med en stigning over 50%. L Brands, Inc. steg med 34,2%, efter selskabet blandt andet havde slået forvetningerne til regnskabet.

Uroen ramte som nævnt især vækstaktier, som har haft store stigninger det seneste år. Dette påvirkede mange grønne energivirksomheder, hvor Scatec ASA og EDP Renovaveis SA faldt med -23,5% og -19,8%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -0,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen af porteføljen primo februar 2021 blev vægten af teknologiaktier øget med 2,3%-point, mens andelen af aktier i sundhedssektoren blev reduceret med -2,6%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo april 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi29,3%
Industri19,8%
Materialer6,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed15,2%
Forsyning2,0%
Telekommunikation1,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Twitter, Inc.0,4%52,6%
L Brands, Inc.0,8%34,2%
ViacomCBS Inc. Class B0,3%33,1%
First Quantum Minerals Ltd.0,7%30,0%
Zebra Technologies1,2%28,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Scatec ASA0,3%-23,5%
EDP Renovaveis SA0,5%-19,8%
Ocado Group PLC0,2%-19,3%
NEL ASA0,4%-18,5%
Canopy Growth Corporation0,3%-17,4%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi29,3%
Industri19,8%
Forbrugsgoder16,2%
Sundhed15,2%
Finans7,6%
Materialer6,1%
Konsumentvarer2,3%
Øvrige3,5%

Landeallokering

USA61,5%
Japan5,8%
Canada4,5%
England4,0%
Hong Kong4,0%
Danmark3,4%
Holland2,4%
Øvrige14,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Freeport-McMoRan, Inc.MaterialerUSA1,8%
Etsy, Inc.FinansUSA1,7%
Quanta Services, Inc.IndustriUSA1,6%
Cadence Design Systems, Inc.TeknologiUSA1,5%
Shopify, Inc. Class AForbrugsgoderCanada1,5%
PayPal Holdings IncTeknologiUSA1,5%
Catalent IncSundhedUSA1,4%
Synopsys, Inc.TeknologiUSA1,4%
Agilent Technologies, Inc.SundhedUSA1,3%
ServiceNow, Inc.TeknologiUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.