Månedsrapport: Global, Februar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Trods en positiv start på måneden kunne de globale aktiemarkeder aktiemarkeder ikke undgå at blive ramt af voldsom uro, som konsekvens af frygt for en eskalering af udbrud af coronavirus. Denne uro resulterede i, at de største aktieindeks i verden faldt med over 10% på ganske få dage.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -7,1%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 7,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i februar.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo marts 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans29,6%
Forsyning18,7%
Teknologi15,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Olympus Corp.0,3%11,5%
SBA Communications Corp.0,8%7,2%
Fisher & Paykel Healthcare0,3%7,0%
Chugai Pharmaceutical0,3%5,4%
Iberdrola SA0,6%4,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
BW LPG Ltd.0,1%-24,8%
MTU Aero Engines AG0,2%-19,6%
Trustpower Ltd.0,2%-18,0%
H&M Hennes & Mauritz AB0,2%-17,9%
NEC Corp.0,2%-16,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,6%
Forsyning18,7%
Teknologi15,1%
Industri10,7%
Forbrugsgoder10,2%
Sundhed5,1%
Konsumentvarer5,0%
Øvrige5,6%

Landeallokering

USA62,3%
England5,1%
Canada4,9%
Japan4,7%
Italien2,9%
Spanien2,9%
New Zealand2,8%
Øvrige14,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Lam Research CorporationTeknologiUSA1,5%
NextEra Energy, Inc.ForsyningUSA1,5%
Mid-America Apartment Communities, Inc.FinansUSA1,4%
Entergy CorporationForsyningUSA1,4%
IHS Markit Ltd.FinansUSA1,4%
Southern CompanyForsyningUSA1,4%
KLA CorporationTeknologiUSA1,3%
FirstEnergy Corp.ForsyningUSA1,3%
Western Union CompanyFinansUSA1,2%
Eversource EnergyForsyningUSA1,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.